مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان چیست؟

تعدادی از قوانین حقوقی، فنی و اجرایی است که برای که برای نظارت و اجرای عملیات مربوط به ساخت وساز از جمله خراب کردن، بازسازی، نو سازی و تغییر در کاربرد و استفاده از ساختمان تدوین شده است. این قوانین در جهت ایمن بودن، بهداشت ساختمان، آرامش و آسایش و صرفه جویی های اقتصادی ایجاد شده است.

در کشور ما به غیر از این مقررات ملی ساختمان قوانین، دستورات و استانداردهای دیگری برای ساخت و ساز وجود دارد که از حیث کیفی و محتوا با اهمیت هستند اما با مقررات ملی ساختمان تفاوت هایی دارند.

چیزی که باعث می شود مقررات ملی ساختمان از قوانین و مدارک دیگر متفاوت باشد این است که این مقررات بر اساس مهارت نیروی انسانی، کم و کیف مواد و مصالح ساختمانی، نوع اقلیم و محیط ساخت و ساز و توان مالی وضع شده اند.

به طور خلاصه این مقررات شامل حداقل موارد لازم برای ساخت و ساز با توجه به پتانسیل ها و نیازهای موجود در کشور و بر اساس توانایی های مهندسی در کشور برای اغلب افراد جامعه وضع گردیده است.

این وزارتخانه برای اجرا کردن ماده سی و سه قانون کنترل ساختمان و نظام مهندسی طرح کلی تهیه مقررات ملی ساختمان را تهیه و اجرا کرده است. بر طبق این طرح شورایی به نام “شورای تدوین مقررات ملی ساختمان”  با عضویت استادان برجسته کشور تشکیل شده است. و همچنین ” کمیته های تخصصی”  نیز زیر نظر شورا جهت مشارکت در تهیه مقررات ملی ساختمان به وجود آمده است.

مبحث 15 مقررات ملی ساختمان

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

هیأت تدوین کنندگان مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

الف) شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

 • دکتر محمد علی اخوان بهابادی
 • مهندس محمد رضا اسماعیلی
 • دکتر اباذر اصغری
 • دکتر شهریار افندی زاده
 • دکتر محمد حسن بازیار
 • دکتر منوچهر بهرویان
 • مهندس علی اصغر جلال زاده
 • دکتر علیرضا رهایی
 • دکتر اسفندیار زبردست
 • مهندس ابوالفضل صومعلو
 • دکتر محمد تقی کاظمی
 • دکتر ابوالقاسم کرامتی
 • دکتر محمود گلابچی
 • دکتر غلامرضا هوایی

ب) عضو کمیته تخصصی

 • مهندس محمدرضا اسماعیلی
 • دکتر سیدجواد میرمحد صادقی
 • مهندس موسی نظر بیگی

ج) دبیرخانه شورای مقررات ملی ساختمان

 • مهندس سهیلا پاکروان

دکتر بهنام مهرپرور

با مطالعه کتاب مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان با استانداردها و تعاریف مربوط به آسانسورها و پلکان برقی آشنا شوید.

در زیر فهرست مطالب کتاب را برای اطلاعات بیشتر شما آورده ایم.

سرشناسه: ایران. وزارت راه و شهرسازی. دفتر امور مقررات ملی ساختمان

عنوان و پدید آور: آسانسورها و پلکان برقی / تهیه کننده دفتر مقررات ملی ساختمان ]  وزارت راه و شهرسازی [

معاونت مسکن و ساختمان

وضعیت ویراست : ویراست 3

مشخصات نشر: تهران، نشر توسعه ایران، 1392

مشخصات ظاهری: 84ص. مصور. جدول

شابک: 6-008-301-600-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

موضوع: ساختمان سازی – قوانین و مقررات – ایران

موضوع: آسانسورها – طرح و ساختمان

موضوع: پله برقی – طرح و ساختمان

شناسه افزوده: ایران. وزارت راه و شهرسازی. معاونت مسکن و ساختمان

شناسه افزوده: مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

رده بندی کنگره: 1392ج. 15 7 م 9 الف/ 3402 KMH

رده بندی دیویی: 55/ 343

شماره کتابشناسی ملی: 3222721

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

مقدمه

احداث برج ها و ساختمان های بلند در شهرهای بزرگ، افزایش جمعیت افراد میانسال و کهنسال در جامعه باعث نیاز به سامانه های مکانیزه داخل ساختمان از جمله آسانسور و پله برقی شده است. به همین منظور برای اولین بار در سال 1380 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان در مورد آسانسورها و پله برقی مطرح شد و توسط دفتر امور مقررات ملی ساختمان تدوین گردید. در سال 1387 قوانین مربوطه مورد بازنگری قرار گرفت. به دلیل پیشرفت صنعت آسانسور در دهه اخیر و تجربیاتی که با اجرای قوانین مربوط به آسانسور به دست آمده است نیاز به بازنگری و بازخوانی ضوابط و قوانین احساس گردید و در سال 1392 دومین بازنگری نیز انجام شد. در دومین بازنگری مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ابهامات موجود در ویرایش قبلی رفع شده و ضوابط بر اساس استانداردهای بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مهمترین مبحث های بازنگری شده توسط کمیته تخصصی مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان به شرح زیر است:

 • باز بینی ساختار کلی مبحث و بهبود آن شامل حذف مطالب با جنبه آموزشی و غیر ضابطه‌ای، ادغام مطالب مربوط به پلکان برقی با پیاده‌رو متحرک و رفع اشکالات ویرایشی مبحث
 • ساده سازی مفاهیم و ضوابط متن مبحث تا حد امکان
 • گسترش حوزه کاربرد و ساده سازی ضوابط و مقررات
 • تکمیل بخش مربوط به آزمایش و تحویل‌گیری آسانسور و پلکان برقی
 • تکمیل بخش مربوط به آسانسورهای هیدرولیکی
 • هماهنگ‌سازی ضوابط و مقررات این مبحث با سایر مباحث مقررات ملی ساختمان
 • خارج نمودن مطالب از جنبه توصیه‌ای به حالت ضابطه‌ای
 • کاهش حداکثر ارتفاع مجاز برای احداث ساختمان بدون آسانسور
 • د تعیین متولی پاسخگو در صورت بروز هر گونه مشکل یا حادثه در هریک از مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری از آسانسور جهت جلوگیری از بروز هر گونه ابهام و منازعه در مواقع بروز حادثه
 • تطابق و بروز رسانی مطالب و ضوابط مبحث با آخرین ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران( ISIRI) و استانداردهای معتبر بین‌المللی در مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان
 • تدوین و تکمیل الزامات مدارک فنی آسانسور و پلکان برقی شامل دستورالعمل ایمنی، دستورالعمل بهره‌برداری، گواهی‌های بازرسی، تاییدیه‌های فنی، نقشه‌های اجرایی، پلاک و مشخصات سازنده و الزام به تحویل آن مسئولین ساختمان
 • بازنگری، اصلاح و تدقیق تصاویر، نمودارها و جداول
 • دریافت‌، ارزیابی و اعمال نظرات اصلاحی و ابهامات رسیده به دفتر مقررات ملی ساختمان از طرف کارشناسان و متخصصین صنعت ساختمان و آسانسور از زمان انتشار نسخه اولیه مبحث.
دلساتک دانلود کتاب مبحث 15

فهرست مطالب

1-15 کلیات

 • حدود و دامنه کاربرد
 • تعاریف

2-15 آسانسورها

 • الزامات اولیه انتخاب آسانسور
 • طراحی و آماده سازی محل آسانسور و اجزای ان
 • ویژگی های آسانسور مختص افراد با ناتوانی جسمی
 • ویژ گی های آسانسورهای هیدرولیک
 • الزامات آسانسورهای حمل خودرو
 • آزمایش و تحویل گیری
 • حفاظت در مقابل آتش
 • برق اضطراری

3-15 پلکان برقی و پیاده رو متحرک

 • الزامات اولیه طراحی
 • ویژگی های سازه و نحوه انتخاب پلکان برقی و پیاده رو متحرک
 • تاثیرات پلکان برقی و پیاده رو متحرک بر سازه ساختمان
 • مشخصات فنی پلکان برقی و پیاده رو متحرک
 • حفاظت های فنی و ایمنی
 • حفاظت در مقابل آتش
 • تحویل گیری و نگه داری

پیوست 1 اطلاعات و مدارک فنی آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک

پیوست 2 جدول های ابعادی آسانسور

پیوست 3 نقشه ها و اطلاعات تکمیلی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

سرویس و خدمات آسانسور در اصفهاننصب آسانسور اصفهان

آسانسور و پله برقیاستانداردهای نصب آسانسوراطلاعات و قوانین نصب آسانسورپیاده رو متحرکمبحث پانزدهممبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمانمقررات ملی ساختمانویژگی های آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *