نصب آسانسور در اصفهان | 5 مرحله برای راه اندازی آسانسور

نصب آسانسور در اصفهان


مراحل نصب آسانسور در اصفهانtitle
مهدی امینproducer
دلساتک(Delsatec)company name
11mtime
نصب آسانسور در اصفهانkeyword
1162Number of words

 

 

 

مراحل نصب آسانسور اصفهان (قسمت دوم)

پنجمین مرحله: ایجاد مکان برای موتورخانه |نصب آسانسور در اصفهان

فضا های که جهت نصب آسانسور باید دقت کنید به صورت زیر است.

نکاتی برای پیاده سازی اتاقک برای موتور خانه

نکاتی برای نصب آسانسور در اصفهان

ششمین مرحله: دورچینی درب طبقات | نصب آسانسور اصفهان

هشتمین مرحله: اجرای کابل کشی و نصب محفظه برق سه فاز | نصب آسانسور  اصفهان

لوازمی که باید در محفظه برق سه فاز جایگذاری شود

مدار فرمان

مرحله آخر: بتون ریزی سقف چاهک | نصب آسانسور  اصفهان

رعایت موارد ایمنی

 

رسم توضيحي 1 نصب آسانسور اصفهان

رسم توضيحي 2 بتون ریزی سقف چاهک

مراحل نصب آسانسور اصفهان (قسمت دوم)

 

 

دراین مقاله شما با مراحل نصب آسانسور در اصفهان  Delsatec (دلساتک) آشنا خواهید شد.

 

پنجمین مرحله: ایجاد مکان برای موتورخانه |نصب آسانسور در اصفهان

فضا های که جهت نصب آسانسور باید دقت کنید به صورت زیر است.

نکته های زیر جهت آموزش نصب آسانسور در اصفهان است.

حداقل فضای آزاد در روبه روی محفظه کنترل آسانسور ۷۰۰ mm باشد.

حداقل راه برای عبور از کنار تجهیزات ثابت ۴۰۰ ‌ mm باشد.

حداقل راه برای عبور از کنار تجهیزات در حال چرخش ۴۰۰ ‌ mm باشد.

حداقل ارتفاع موتور خانه در نواحی رفت وآمد و دسترسی ۲۰۰۰ mm باشد.

حداقل ارتفاع از روی قطعات در حال چرخش تا زیر سقف موتورخانه ۳۰۰ mm باشد.

نکاتی برای پیاده سازی اتاقک برای موتور خانه

در مراحل نصب آسانسور زمانی که تفاوت ارتفاع بین سطوح داخل موتورخانه بیش از ۵۰۰ mm باشد، سطح بالاتر باید حصار کشیده شود و برای دسترسی به آن نردبانی تعبیه شود.

سطح کاری برابر حداقل ۵۰۰×۶۰۰ mm اطراف تجهیزات چرخشی (ماشین کنترل مکانیکی سرعت فلکه‌ها و …) تعبیه شود.

فاصله کف آخرین توقف تا زیر سقف اتاق موتورخانه باید از ۶ متر و بالاتر باشد.

موتورخانه باید دربی با پهنای ورودی حداقل ۹۰۰ mm و ارتفاع ۲۰۰۰ mm داشته باشد. این درب باید به سمت بیرون باز شود و دارای قفلی باشد که از داخل با دست و از بیرون با کلید بسته و یا باز شود.

موتورخانه باید هواکشی با حداقل فن CFM 250 و اندازه ۴۰×۴۰  جهت نصب آسانسور داشته باشد.

فضای موتورخانه همیشه باید دمای (بین ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد) برای این منظور، برای فصل‌های گرم از تهویه و هواکش و در فصول سرد از یک هیتر یا بخاری برقی استفاده خواهد شد.

با توجه به رسم توضيحي 1 نصب آسانسور اصفهان

نصب آسانسور در اصفهان

رسم توضيحي 1 نصب آسانسور اصفهان

نکاتی برای نصب آسانسور در اصفهان

چنانچه دو آسانسور مثل تصویر داخل نصب آسانسور در اصفهان (دلساتک) در کنار هم قرار دارند باید دریچه‌ای  به ابعاد حداقل ۸۰×۱۰۰ سانتیمتر در سقف موتورخانه (بالای فضای روبه روی درب ورودی آسانسور در طبقه آخر) تعبیه شود.

سقف چاهک باید برای بارهای استاتیکی و داینامیکی به همراه ظرفیت آسانسور طراحی و ساخته شود.

کف موتورخانه باید از مصالح غیر لغزنده مانند بتن ماله کشی شده یا ورق آجدار ساخته شده باشد.

در مراحل نصب آسانسور جهت جلوگیری از پرت شدن اجسام خارجی به داخل چاه باید دیواره‌هایی به ارتفاع ۵۰ mm در اطراف کلیه سوراخ‌های باز کف موتورخانه ایجاد شود. برای این منظور می‌توان این سوراخ‌ها را با استفاده از لوله‌های   PVC ایجاد کرد و ارتفاع این لوله‌ها را بیشتر از سقف موتورخانه در نظر گرفت، پس از اتمام عملیات نصب و راه اندازی آسانسور به هر اندازه که لازم باشد از باقیمانده لوله‌ها را بریده و ارتفاع ۵۰ mm را ایجاد کرد.

 

ششمین مرحله: دورچینی درب طبقات | نصب آسانسور در اصفهان

بعد از تمام شدن جایگذاری ریل و درب آسانسوردر مراحل نصب آسانسور مثل تصویر داخل نصب آسانسور در اصفهان و بازرسی نهایی مانور به وسیله افراد متخصص و تأیید آن باید موارد ذیر بررسی شود.

پوشش به هر صورتی که انجام می‌شود نباید از لبه درونی درب‌ها در سمت چاهک مرزشکنی نماید و حداقل باید با لبه چهارچوب درب‌ها همسطح باشد.

 

هشتمین مرحله: اجرای کابل کشی و نصب محفظه برق سه فاز | نصب آسانسور در اصفهان

هشتمین مرحله در مراحل نصب آسانسور ، انجام کابل کشی و جایگذاری محافظ برق سه فاز از رتبه خاصی برخوردار است و به شرح ذیر باید عمل شود:

جاگذاری کابل برق سه فاز از نصب کنتور تا موتورخانه بالابر

نصب سیم ارت (Earth )

اگر فاصله کنتور تا محل نصب محفظه برق سه فاز بیش از اندازه‌های استاندارد باشد باید محاسبه شده در سایز کابل تغییرات ایجاد شود.

در فاصله‌های استاندارد از کابل  ۵×۱۶ mm برای آسانسورهای ۸ و ۱۳ نفره و از کابل  ۵×۱۰ mm   جهت آسانسورهای ۴ و ۶ نفره استفاده می‌گردد.

لوازمی که باید در محفظه برق سه فاز جایگذاری شود

 

نکته های زیر جهت آموزش مراحل نصب آسانسور در اصفهان (Delsatec)  است.

سه عدد فیوز ۲۵ A برای آسانسورهای ۴ و ۶ نفره

سه عدد فیوز ۵۰ A برای آسانسورهای ۸ و ۱۳ نفره و باری

کلید گردان ۶۳ A

سه عدد چراغ زیگنال

نصب پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه – روشنایی داخل چاهک و فن موتورخانه تعبیه ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه و فن

مدار فرمان
مدار فرمان بالابر از سه قسمت تشکیل شده:

مدار قدرت (۳۸۰ ولت)

مدارفرمان (۹۰ تا ۲۲۰ ولت)

مدار فرمان لو ولتاژ (بین ۵ ولت تا ۳۰ ولت).

 

 

مرحله آخر: بتون ریزی سقف چاهک | نصب آسانسور در اصفهان

بعد از تمام شدن عملیات گمارش درب و ریل و فرستادن تأییدیه عملیات توسط فروشنده و مراحل نصب آسانسور باید طبق مشخصات فنی محل نصب ریلها نسبت به اجرای قالب گذاری آرماتور بندی و بتون ریزی اقدام گردد.

زمان کافی جهت استحکام بتون حدود 15 روز می‌باشد.
ضمناً مقدار نیروی وارده به سقف بتونی چاهک آسانسور (نیروی دینامیکی Dynamic) بشرح زیر می‌باشد:

آسانسور 4 نفره          حدود       3000 کیلوگرم

آسانسور 6 نفره         حدود       3200 کیلوگرم
آسانسور 8 نفره         حدود       3850 کیلوگرم

آسانسور 15 نفره       حدود       6200 کیلوگرم

 

با توجه به رسم توضيحي 2 مراحل نصب آسانسور در اصفهان

نصب آسانسور در اصفهان

رسم توضيحي 2 مراحل نصب آسانسور در اصفهان

رعایت موارد ایمنی
در تمام دوره نصب آسانسور در اصفهان برای وجود پرتگاه در مقابل فضای دربهای آسانسور نصب حفاظ ایمنی مقابل دربها و فضاهایی که حالت پرتگاه دارند الزامی است و باید با نصب تابلوهای احتیاط و هشدار از بروز هر گونه حادثه‌ای جلوگیری نمود.

در تبدیل نفر به کیلو هر نفر معادل ۷۵ کیلو در نظر گرفته می‌شود.

رعایت موارد ایمنی در مراحل نصب آسانسور.

ضد زنگ آهن کشی

دیوارکشی دورتادور چاهک آسانسور بعد از نصب ریل و درب

سفید کاری دیوارهای داخلی چاهک و مسدود کردن کلیه منافذ

سفید کاری آستانه درب

اجرای چراغ تونلی

روشنائی موتور خانه

رنگ آمیزی درب‌های طبقات

اجرای دریچه چاهک آسانسور در موتور خانه

اجرای  هواکش ۴۰ در ۴۰ داخل اتاق آسانسور

اجرای چاه ارت

بنائی ته چاهک و اجرای سکوی ته چاه ‍

اجرای بتون بعد از تهیه موتور آسانسور

نصب قلاب زیر طاق اتاق آسانسور با تحمل بار ۱۵۰۰ کیلو گرم

نصب کابل و جعبه سه فاز در اتاق نصب آسانسور

 

شرکت فروش ، راه اندازی و خدمات آسانسور – delsatec (دلساتک)

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

خدمات آسانسور اصفهانسرویس آسانسور در اصفهانسرویس و خدمات آسانسور در اصفهانقیمت آسانسور در اصفهاننصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهان

پشتیبانی و نگهداری آسانسورتعرفه آسانسور اصفهانخدمات آسانسور اصفهانخدمات آسانسور در اصفهانقیمت آسانسور اصفهاننصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب و سرویس آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *