نصب اسانسور اصفهان | انواع آسانسورهای اداری و مسکونی در اصفهان

نصب اسانسور اصفهان | اسانسور اصفهان

نصب اسانسور اصفهان | اسانسور اصفهان دلساتک | delsatec


عنوانانواع آسانسور در اصفهان
نویسندهمحمدعارف عبدلی
دپارتماناوج شید
زمان مطالعه14دقیقه
تعداد کلمات1403

نصب اسانسور اصفهان | اسانسور اصفهان

فهرست مطالب

تعریف آسان بر , کاربردها و عملکرد اسانسور کششی

مباحث مهم مورد توجه در design اقسام آسان بر

انواع آسان بر با توجه به ساز و کار چاله 

دسته بندی بر اساس ارتفاع بنا

دسته بندی بر اساس نوع بنا

فهرست تصاویر

شکل 1 نصب اسانسور

شکل 2 اسانسور اصفهان

شکل 3 اسانسور اصفهان

تعریف آسان بر , کاربردها و عملکرد اسانسور کششی | نصب اسانسور اصفهان:

آسان بر یک وسیله ترابری نصب اسانسور اصفهان عمودی می باشد. آسان بر آدم ها یا وسایل را بین floor های یک بنا، ship یا… بالا یا پایین می برد. آسان برها به صورت کلی از موتورهای الکتریکی استفاده می کنند. موتورهای الکتریکی از سیم کششی حرکتی یا سامانه های وزنه تعادل مانند چاله یا پمپ مایع هیدرولیک استفاده می کنند .برای ترابری اسانسور اصفهان انسان ها در یک بنا از سه روش می توان استفاده کرد. آن سه روش شامل: آسان بر، پله برقی یا پیاده رو دلساتک متحرک می باشد. این وسایل ترابری با توجه به نوع کاربری بنا و تعداد بار  delsatecco استفاده کردن از آن ها، ساخته می شوند .

مباحث مهم مورد توجه در design اقسام آسان بر

1) با توجه به ساز و کار چاله
2) با توجه به ارتفاع بنا
3) با توجه به نوع بنا
4) با توجه به محل قرارگیری آسان بر
5) با توجه به استفاده های ویژه

انواع آسان بر با توجه به ساز و کار چاله  | نصب اسانسور اصفهان:
1) آسان برهای هیدرولیک
2) آسان برهای کششی
3) آسان برهای بالا برنده
4) آسان برهای شیشه ای

انواع آسان بر های هیدرولیک

آسان برهای هیدرولیک از طریق یک piston در زیر آسان بر نگهداری شده، به سمت بالا سوق داده می شود. این آسان بر برای بناهای با ارتفاع کم استفاده میشود و بیشترین تندی آن ۲۰۰ فوت در دقیقه می باشد. موتورخانه آسان برهای هیدرولیک نصب اسانسور اصفهان در قسمت زیرین رویه مجاور به چاله قرار دارد. آسان برهای هیدرولیک از دو قسم اساسی به تعریف زیر تهیه می شوند:

الف –  آسان برهای هیدرولیک رایج همراه با چاله

این نوع آسان برهیدرولیک یک ریسمان قرقره در زیر کف چاله آسان بر نصب اسانسور اصفهان دارد. با پایین آمدن آسان بر، piston انقباض پیدا می کند. چندی ازاین نوع آسان بر، دارای piston تلسکوپی می باشد که به یک سوراخ در زیر چاله احتیاج دارد. بیشینه  distance  ای که این مدل آسان بر می تواند طی کند حدودا ۶۰ فوت می باشد.

ب –  آسان برهای هیدرولیکی فاقد چاله
دلساتک با قیمت مناسب نصب اسانسور اصفهان را انجام می دهد. این مدل آسان بر دارای piston دوسمت کابین می باشند و می توانند به 2 طرح مختلف زیر ساخته شوند:

 

1- آسان برهای هیدرولیکی تلسکوپی

piston های تلسکوپی در موقعیت پایه چاله آسان بر ثابت می شوند و نیازی به سوراخ موجود درزیر چاله ندارد. همچنین دارای ۲ یا ۳ عدد piston تلسکوپی نصب اسانسور اصفهان می باشد. piston های تلسکوپی به آسان بر اجازه بالا رفتن تا ارتفاع ۵۰ فوت را می دهد.

2- آسان برهای هیدرولیک غیر تلسکوپی (تک مرحله)

برای نصب اسانسور  ما بهترین انتخابیم. این مدل دارای piston بوده و تا ارتفاع ۲۰ فوت را می تواند بالا و پایین برود.

ج– آسان برهای هیدرولیکی طنابی

برای نصب اسانسور اصفهان با ما در تماس باشید. در این مدل آسان بر از ترکیب ریسمان ها و piston برای بالا و پایین رفتن استفاده می شود. بیشترین distance تحرکی این آسان برها تا ۶۰ فوت می باشد. با توجه به شکل 1 نصب اسانسور

نصب اسانسور اصفهان | اسانسور اصفهان

شکل 1 نصب اسانسور

انواع آسان بر های کششی

توسط ریسمانی که دور چرخ متصل به موتور الکتریکی در قسمت بالایی چاله آسان بر موجود است ، تحرک دارد. استفاده این آسان برها برای بناهایی دلساتک با ارتفاع متوسط و بلند می باشد. این آسان بر نصب اسانسور اصفهان سرعتی زیادتر از آسان برهای هیدرولیک دارد. طبق شکل 2 اسانسور اصفهان وزنه تعادل در این آسان بر موجب می شود که آسان بر delsatecco کاربردی باشد. آسان برهای کششی به ۳ قسم اساسی زیر قسمت بندی می شوند:

الف –  آسان بر های کششی دارای جعبه دنده

جعبه دنده متصل به موتور نصب اسانسور اصفهان چرخی را که ریسمان ها را تکان می دهد، می چرخاند. آسان برهای کششی دارای جعبه دنده تا تندی های بیشتر از ۵۰۰ فوت در دقیقه توانایی حرکت دارند.

ب –  آسان بر های کششی گیرلس

این نوع از آسان برها دارای چرخی می باشند که نصب اسانسور اصفهان بیواسطه به موتور وصل شده است. آسان برهای کششی گیرلس توانایی حرکت کردن با تندی بالاتر از ۲۰۰۰ فوت در دقیقه را نیز دارند.

ج –  آسان بر های بدون موتورخانه

این نوع، به صورت معمولی از نوع کششی می باشند و فاقد موتورخانه در بالای چاله آسان بر می باشند. موتور در سمت قسمت بالاسری و تابلو کنترل در سمت بالایی دیوار در همسایگی چاله آسان بر موجود است. آسان برهای فاقد موتورخانه با گذشت زمان نصب اسانسور  اصفهان دارای مقبولیت زیادتری می شوند. نگه داشتن و ارائه خدمات برای این آسان برها به خاطر استفاده از نردبام دشوارتر می باشد.

نصب اسانسور اصفهان | اسانسور اصفهان

شکل 2 اسانسور اصفهان

آسان برهای بنایی بالا برنده

این نوع آسان برها دارای دستگاهی برای مهیا کردن برق مورد نیاز خود بر روی خود آسان بر می باشند. بیشتر این موتورها، الکتریکی نصب اسانسور  اصفهان یا احتراقی می باشد. آسان برهای بنایی به طورکل در محلاتی که در دست ساخت بناها میباشد بکار برده می شوند.

آسان بر های شیشه ای:

آسان برهای شیشه ای با مهار کردن نصب اسانسور اصفهان فشار هوا، بالا و پایین می رود. تفاوت فشار هوا در بالا و پایین کابین آسان بر موجب بالا و پایین رفتن کابین با هوا می شود. پمپ ها یا توربین های خلا، کابین آسان بر را به سمت بالا می برد. خارج شدن آرام آرام فشار هوا موجب پایین آوردن کابین می شود. این آسان برها برای بنا های امروزی بسیار شایسته می باشند و دلیل آن نیازنداشتن به چاله می باشد . با نگاهی به شکل 3 اسانسور اصفهان

نصب اسانسور اصفهان | اسانسور اصفهان

شکل 3 اسانسور اصفهان

دسته بندی بر اساس ارتفاع بنا | نصب اسانسور اصفهان:

الف – بنا های کم ارتفاع ( ۱ تا ۳ طبقه )
اگر به دنبال نصب اسانسور اصفهان می باشید دلساتک گزینه مناسب است. در بناهای ۱ تا ۳ طبقه برای کم کردن هزینه، معمولا آسان برهای هیدرولیک استفاده می شود .

ب – بنا های ارتفاع متوسط ( ۴ تا ۱۱ طبقه )
اگر به دنبال نصب اسانسور می باشید دلساتک انتخاب مناسب است. برای بناهای ۴ تا ۱۱ طبقه معمولا آسان برهای کششی جعبه دنده دار مورد استفاده قرار میگیرند .

ج – ساختمان های ارتفاع بلند (۱۲ طبقه به بالا)
اگر به دنبال نصب اسانسور اصفهان می باشید دلساتک گزینه مناسب است. برای بناهای بیشتر از ۱۲ طبقه معمولا از آسان برهای کششی گیر لس استفاده می شود.

دسته بندی بر اساس نوع بنا

آسان برها بر اساس نصب اسانسور اصفهان نوع بنا ها به ۶ دسته کلی قسمت بندی می شوند :
۱ –آسان برهای ساختمان درمان
۲– آسان برهای محل سکونت
۳– آسان برهای کشاورزی
۴– آسان برهای صنعتی
۵– آسان برهای مخصوص پارکینگ ها

۱ –آسان برهای ساختمان درمان

الف – آسان برهای تخت بر
آسان بر ساختمان درمانی تخت بر معمولا برای ترابری بیماران ویلچری استفاده می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از خصوصیت های نصب اسانسور اصفهان ارزشمند آسان برهای تخت بر بایستی تحرک نرم و آرام آرام آن باشد. این آسان برها مصرف برق خیلی کمی دارند همچنین در زمان نبودن برق می توانند کار خود را ادامه دهند. این آسان بر ها به طور معمول دو ورودی کابین در قسمت جلو و عقب کابین دارند .

ب – آسان برهای برانکار بر
این نوع آسان بر دلساتک از آسان برهای تخت بر نصب اسانسور اصفهان کوچکتر اند. آسان برهای برانکار بر معمولا با توجه به قرارگیری موتورخانه می توانند از نوع هیدرولیک delsatecco یا کششی باشند. این آسان برها باید دارای صدای کم و تحرک نرم وآهسته برای حرکت داخل ساختمان درمان اسانسور اصفهان باشند.

سئوالات پایان مقاله

در ترمینال تابلو کنترل ،چه نوع ترمینال هایی برگشت سری استپ کابین و برگشت دور انداز اجباری پایین می باشد؟

CB1-TP4

در ترمینال تابلو کنترل ،چه نوع ترمینال هایی برای سنسور توقف و برای تحریک سخن گو است؟

TR- LEF

در ترمینال تابلو کنترل چه نوع ترمینال هایی برای میکرو سوئیچ و برای برق دائم روی کابین می باشد؟

CPL – OPL

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

آسانسور اصفهانانواع آسانسور کششیبهترین شرکت اسانسور در اصفهاننصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب آسانسور کششینصب اسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهاننصب اسانسور دراصفهاننصب اسانسور هیدرولیکنصب اسانسور هیدرولیکی اصفهاننصب اسانسور هیدرولیکی در اصفهاننصب اسانسور هیدرولیکی و برقی در اصفهان

delsateccoاسانسور اصفهانبهترین شرکت آسانسور در اصفهانبهترین شرکت نصب اسانسورخرید آسانسور در اصفهاندلساتکنصب آسانسورنصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب اسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهاننصب اسانسور دراصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *