نصب اسانسور اصفهان | بهترین شرکت اسانسور در اصفهان | نحوه محاسبه تعرفه اسانسور

نصب اسانسور اصفهان | بهترین شرکت اسانسور در اصفهان

نصب اسانسور اصفهان | بهترین شرکت اسانسور در اصفهان دلساتک delsatecco


نصب اسانسور اصفهان | بهترین شرکت اسانسور در اصفهان

عنوانقیمت آسانسور در اصفهان | نحوه محاسبه تعرفه های اسانسور
نویسندهSir Vahid Ebrahimi
دپارتماناوج شید
مدت زمان مطالعه00:08:00
تعداد کلمات800

 

فهرست مطالب

چکیده نحوه محاسبه تعرفه های اسانسور | نصب اسانسور اصفهان

محاسبه حداکثر اختلاف جرم آویزان بار غیر متعادل در اسانسورهای کششی

محاسبه جرم وزنه تعادل بار غیر متعادل در اسانسورهای کششی | نصب اسانسور اصفهان

محاسبه ماکزیمم تفاوت جرم طناب ها بار غیر متعادل

محاسبه گشتاور مقاوم توان مصرفی موتور در اسانسور کششی | نصب اسانسور اصفهان

فهرست معادلات

معادله 1 محاسبه اختلاف جرم

معادله 2 محاسبه جرم وزنه تعادل

معادله 3 جرم غیر متعادل طناب آویزان

معادله 4 ماکزیمم تفاوت جرم طناب

معادله 5 توان مصرفی موتور

معادله 6 گشتاور مقاوم توان مصرفی موتور

 

چکیده نحوه محاسبه تعرفه های اسانسور | نصب اسانسور اصفهان

با سلام دوستان گرامی در این نوشتار به ایتن عنوان پرداختیم که نحوه محاسبات تعرفه اسانسور به چه صورت است دلساتک به عنوان بهترین شرکت اسانسور در اصفهان سعی داشت تا در این مقاله با نحوه محاسبات تعرفه با چند نمونه از این دست شما را در جریان ساختار و روش محاسبه آن آشنا سازد هرچند به دلیل طولانی شدن متن نتوانستیم کلیه مطالب را برای شما بیان کنیم اما به اختصار چند نمونه از این شیوه های محاسبه نصب اسانسور اصفهان را برای شما بازگو کردیم با سپاس.

محاسبه حداکثر اختلاف جرم آویزان بار غیر متعادل در اسانسورهای کششی

حداکثر اختلاف جرم آویزان از دو طرف فلکه کششی که مکانیزم تحرک برای برطرف کردن نیاز حرکت باید بر وزن آن غلبه کند. با معادله 1 محاسبه اختلاف جرم دلساتک بهترین شرکت اسانسور در اصفهان محاسبه میشود.

q : بار غیر متعادل (kg)

P : جرم کابین خالی و اجزای متکی به آن که فلکه کابل تراول, طناب یا زنجیر جبران (kg)

Q : ظرفیت نامی کابین (kg)

Mcwt : جرم وزنه تعادل وفلکه (kg)

MSR : ماکزیمم تفاوت جرم طناب های فولادی آویزان از دو سمت فلکه (kg)

MCR : ماکزیمم تفاوت جرم طناب ها یا زنجیرهای جبران آویزان از کابین و وزنه (kg)

r : ضریب طناب بندی ( متناظر با نسبت تبدیل سیستم آویز) برای مکانیزم یک به یک و برای سیستم دو به یک است.

η : راندمان فلکه های هرزگرد و چاه

نصب آسانسور اصفهان | بهترین شرکت اسانسور در اصفهان

معادله 1 محاسبه اختلاف جرم

نصب اسانسور اصفهان

محاسبه جرم وزنه تعادل بار غیر متعادل در اسانسورهای کششی | نصب اسانسور اصفهان

برای نصب اسانسور اصفهان جرم وزنه تعادل را از فرمول زیر محاسبه می کنند در این فرمول پارامترهایی وجود دارد که توضیحات آن آورده شده است. با توجه به معادله 2 محاسبه جرم وزنه تعادل

Mcwt : جرم وزنه تعادل و فلکه (kg)

P : جرم کابین خالی و متعلقات آن (kg)

Q : ظرفیت نامی کابین (kg)

X : در صد تعادل

mt  : جرم واحد طول کابل تراول (kg/m)

nt  : تعداد کابل تراول

H : ارتفاع حرکت

نصب آسانسور اصفهان | بهترین شرکت اسانسور در اصفهان

معادله 2 محاسبه جرم وزنه تعادل

delsatec بهترین شرکت اسانسور در اصفهان جرم غیر متعادل طناب های فولادی اویزان را با توجه به معادله 3 جرم غیر متعادل طناب آویزان بدست می آوریم

MSR : جرم غیر متعادل برای طول طناب فولادی آویزان (kg)

ns : تعداد طناب های فولادی آویز

ms : جرم واحد طول طناب های فولادی آویز (kg/m)

H : ارتفاع حرکت

نصب آسانسور اصفهان | بهترین شرکت اسانسور در اصفهان

معادله 3 جرم غیر متعادل طناب آویزان

محاسبه ماکزیمم تفاوت جرم طناب ها بار غیر متعادل

ماکزیمم تفاوت جرم طناب ها یا زنجیر در نصب اسانسور اصفهان از رابطه ای که پارامترهای آن در زیر آمده بدست می آید با توجه به  معادله 4 ماکزیمم تفاوت جرم طناب

MCR : ماکزیمم تفاوت جرم طناب جبران از اتاقک و وزنه (kg)

nc : تعداد طناب

mc : جرم واحد طول طناب ها (kg/m)

H : ارتفاع حرکت

نصب آسانسور اصفهان | بهترین شرکت اسانسور در اصفهان

معادله 4 ماکزیمم تفاوت جرم طناب

توان مصرفی موتور : توانی است که موتور صرف غلبه بر بار غیر متعادل میکند. این توان مورد نیاز برای چرخاندن فلکه در  delsatec بهترین شرکت اسانسور در اصفهان با نگاهی بر معادله 5 توان مصرفی موتور محاسبه می گردد.

W : توان مورد نیاز (watt)

T : گشتاور مقاوم (N.m)

ω : سرعت زاویه ای فلکه (rad/s)

نصب آسانسور اصفهان | بهترین شرکت اسانسور در اصفهان

معادله 5 توان مصرفی موتور

محاسبه گشتاور مقاوم توان مصرفی موتور در اسانسور کششی | نصب اسانسور اصفهان

گشتاور مقاوم در توان مصرفی موتور نصب اسانسور اصفهان  در اسانسور کششی بر طبق متغیرهای زیر به دست خواهد آمد. با توجه به  معادله 6 گشتاور مقاوم توان مصرفی موتور

T : گشتاور مقاوم (N.m)

q : بار غیر متعادل (kg)

gn : شتاب گرانش (m/s2)

Dt : قطر فلکه کششی (m)

نصب آسانسور اصفهان | بهترین شرکت اسانسور در اصفهان

معادله 6 گشتاور مقاوم توان مصرفی موتور

سئوالات پایان نوشتار

چاقویی در سوهان کاری سطوح مقعر از سوهان……استفاده می شود .

نیم گرد

کدام نوع سوهان برای پرداخت زوایای داخلی و شیارهای کنگره ای و تیز کردن دندانه اره استفاده می شود؟

۳گوش

کاربرد سوهان اچ یک راهه در چه فلزاتی است ؟

فلزات سخت

 Delsatec بهترین شرکت اسانسور در اصفهان

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

نصب اسانسور در اصفهاننصب اسانسور دراصفهان

delsateccoاسانسور اصفهاناستعلام قیمت اسانسور در اصفهانبهترین شرکت آسانسور در اصفهانبهترین شرکت نصب اسانسورپشتیبانی و نگهداری آسانسورتعرفه آسانسور اصفهانتعرفه آسانسور در اصفهانخرید آسانسور در اصفهاندلساتکقیمت آسانسورقیمت آسانسور اصفهانقیمت آسانسور در اصفهانهزینه آسانسور در اصفهانهزینه نصب آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *