نصب اسانسور اصفهان | 05 نکته برای $ ترمز آسانسور چیست؟ | نصب آسانسور اصفهان

نصب اسانسور اصفهان

Delsatecco | دلساتک


نصب اسانسور اصفهان | نصب آسانسور اصفهان

26.11.2020Date
What is an elevator brake?Subject
OjshidDepartment
00:09:18Timer
0878Counter
Sir Vahid EbrahimiBy

فهرست مطالب

آنچه بایستی در باره ایمنی و ترمز اسانسور باید آموخت!

اجزای مهم ترمز اسانسور برای ساختمان!

عواملی که سبب خواهد شد که مرتبا ترمزها اسانسور را بازبینی شود!

ضریب اطمینان و ایمنی ترمز آسانسور!

تعریفی به نام ضربه ترمز نیاز اسانسور در ساختمان!

فهرست تصویر

شکل 1 ترمز اسانسور

شکل 2 ایمنی ترمزها

آنچه بایستی درباره ایمنی و ترمز اسانسور باید آموخت | نصب آسانسور اصفهان!

نصب اسانسور اصفهان | دلساتک ترمز یکی از لوازم ایمنی اسانسور است و توانایی اعتماد به آن یکی از نکاتی است که افراد را مجاب میکند تا سوار آن شوند. ترمز اسانسور ساختاری دو سویه است که رانش الکترومغناطیسی موجب آن میشود. که سیستم آن به این شیوه عمل میکند که در هنگام خاموشی این نیرو از بین خواهد رفت و زیر نیروی فنر ترمز بکار خواهد افتاد که در این حالت دچار افت برق خواهیم شد. در مواقعی که اسانسور اوقات بیکاری را طی میکند. هیچ ولتاژی از مدار عبور نمیکند و به سبب نبودن جاذبه برای هسته لنت ترمز زیر فشار فنر چرخ را استحکام میبخشد. تا این یقین را حاصل کند تا موتور هیچ چرخشی ندارد. گردش موتور سیم پیچ در میدان مغناطیسی ترمز در یک لحظه اتصال میابد و هسته دارای بار شده سریعا جذب شده. نصب آسانسور اصفهان | شکل 1 ترمز اسانسور

اجزای مهم ترمز اسانسور برای ساختمان | نصب آسانسور اصفهان!

ترمزها از اجزای مهم مکانیزم اسانسور به شمار رفته راغلب بالابرهای مسافری جدید داشتن مکانیزم اضافی مینیمم دو تا سه گونه ترمز اند. باید دانست که یکسری وظایف عادی و نگهداشتن بالابر در موقع کار معمولی ترمزها بایستی از حرکت نرم بدون نویز و بی توقف در موقع کار معمولی یقین حاصل کنند. پر اهمیت تر این که این ترمزها بایستی از توانایی فوق العاده ای را دارا باشند تا در مواقعی که باید به سرعت ترمز بکار افتد تا در هنگامی که بعد نصب اسانسور اصفهان به ناگهان از سرعت مجاز فراتر میرود یا بعد از نصب آسانسور اصفهان اسانسور به ناگهان از مسیر خارج شد این وسیله را نگه دارد. بنابراین به توصیه دلساتک برای عملکرد و داشتن قابلیت اطمینان و ایمنی آن را مرتب سرویس و پشتیبانی کرد. با توجه به شکل 2 ایمنی ترمزها

عواملی که سبب خواهد شد که مرتبا ترمزها اسانسور را بازبینی شود!

نصب اسانسور اصفهان | دلساتک  ترمزهای بالابر همانند قطعات الکتریکی در مقابل ریزگردها حساسند. این سطوح متریال بیرونی امکان دارد که نمناکی را به لایه هایی که رنگ نشده مانند میله های ترمز بنشانند. که باعث به اکسید شدن و خوردگی میشود. ضمن اینکه روغن دادن غیر مجاز به سبب فنون پشتیبانی ناسازگار باعث جذب ریزگرد خواهد شد. عاملی که سبب خواهد شد به فکر بازبینی بیفتیم نیوفتادن در دام تخریب زیاد است. دیسک های موجود در ترمز اگر دچار تخریب شود. به دلیل اینکه هدایتگرهای مدرن اسانسور تنها بعد از ایست کردن بایستی آنها را بکار برد. پس اگر در ترمز ساییدگی  مشاهده کردید. یکی از دلایل آن زمان بندی نادرست یا پشتیبانی از هدایتگر میباشد. گشتاور پیشین نیز ممکن است سبب ازدیاد و بیشتر شدن ساییدگی در ترمز میشود. دلیل مدت فشار نیروی پیشین هنوز بر روی موتور میباشد. | نصب آسانسور اصفهان

نصب اسانسور اصفهان

Delsatecco | دلساتک

شکل 1 ترمز اسانسور

ضریب اطمینان و ایمنی ترمز آسانسور | نصب آسانسور اصفهان!

در حال حاضر یکی از مواردی که در ترمز اهمیت دارد ایمنی است که در اپشن های مدرن اسانسور یک ضرورت است برای همین لازم خواهد بود تا اساس امنیت در آنها رعایت شده که دلساتک به عنوان یکی از شرکتهای نصب اسانسور اصفهان به طور مستمر آن را رعایت کرده در ابتدا ترمز امنیت اکترومغناطیسی چک خواهد شد در مورد گشتاور ترمز با انرژی پتانسیل در فنرها رانش ایجاد شده است. در مواقع هسته مگنتیکی نیرو میگیرد میدانی ساخته خواهد شد که دیسک آرماتور را در برابر فشارهای فنر جذب کند. نتیجه اینکه روتور با آستر اصطکاک ترمز رها شده این موارد را میشود با امکان آزاد سازی منوال به چنگ آورد. ترمزهایی که ساخته میشود برای اسانسور اساسا به نام ترمزهای ایستا مورد بهره برداری هستند آنها سریعا کابین را پس از توقف نگه میدارد. نصب اسانسور اصفهان | delsatecco | نصب آسانسور اصفهان

تعریفی به نام ضربه ترمز نیاز اسانسور در ساختمان!

اصطکاک ترمز، فواصلی که دیسک ارماتور پیش از نهایی شدن ترمز باید بپیماید ، رکن اصلی برای یقین و اعتماد آن است delsatecco به عنوان سازنده ترمز قابل اطمینان را برای نصب اسانسور اصفهان ارائه میدهد. دمای زیاد بر کارایی میکروسوئیچ اثرگذار است. دمای بیش از حد سبب خواهد شد تا متریال منبسط شوند و نتیجه این که موارد کارایی سوئیچ عوض خواهد شد. نکته این که کارکرد بستگی به فواصل هوا دارد هرچه کوچکتر و کمتر باشد پیدا کردن نقطه سازگار سخت تر است. چناتنچه ترمز حرارت بالایی داشته باشد و متریال بیش از حد انبساط پیدا کند. باعث تحریک شدن ناگهانی میکرو شده که امکان دارد منتج به خسارات زیادی شود. برای فراهم مکانیزم ترمز که ایمن باشد. ساختار ترمز بایستی متوازن سازگاری را بین مینیمم ضربه برای یک مدت کوتاه سوئیچینگ و یک اسلات فضای مورد نیاز برای اعتماد از کارکرد برای اعتماد از کارکرد میکروسوئیچ اطلاع یابید. نصب آسانسور اصفهان delsatecco

نصب آسانسور اصفهان

Delsatecco | دلساتک

شکل 2 ایمنی ترمزها

EARTH

در تابلوی کنترل آسانسور ترمینال برای اپرتینگ کردن تمام تجهیزات آسانسور به زمین است.

G22

در تابلو کنترل آسانسور ترمینال مشترک سوئیچ های مختلف سیسیتم و شستی ها است.

KND

در تابلوی کنترل آسانسور ترمینال مشترک شستی های جهت پایین در سیستم COLLECTIVE-SELECTIVE می باشد.

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

نصب آسانسور اصفهاننصب اسانسور اصفهان

delsateccoاسانسور اصفهانبهترین شرکت نصب اسانسوردلساتکقیمت نصب آسانسورنصب آسانسورنصب آسانسور اصفهاننصب اسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهاننصب اسانسور دراصفهاننصب و خدمات آسانسورنصب و سرویس آسانسورهزینه نصب آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *