نصب اسانسور دراصفهان | بهترین شرکت آسانسور

نصب اسانسور دراصفهان | بهترین شرکت آسانسور اصفهان دلساتک delsatec


نصب اسانسور دراصفهان | بهترین شرکت آسانسور اصفهان

عنواننصب اسانسور در اصفهان | امنیت و ایمنی در بخش اسانسور!
نویسندهSir Vahid Ebrahimi
دپارتماناوج شید
زمان مورد مطالعه00:08:32
تعداد کلمات832

فهرست مطالب

تجهیزات و امکانات ایمنی فردی | نصب اسانسور دراصفهان

لباس کار برای ایمنی کارشناسان فنی | سرویس کاران دلساتک

کفش کار برای ایمنی کارشناسان فنی | نصب اسانسور دراصفهان

کارشناسان فنی دستکش ایمنی به هنگام کار به دست کنید.

کمربند ایمنی برای حفط جان مسافران | نصب اسانسور دراصفهان

فهرست تصاویر

شکل 1 کمربند ایمنی هارنس و دست کش

شکل 2 لباس و کفش ایمنی

تجهیزات و امکانات ایمنی فردی | نصب اسانسور دراصفهان

امکانات حفاظت فردی در دلساتک که به عنوان بهترین شرکت آسانسور اصفهان شتاخته میشود به آن PPE که خلاصه شده Personal Protection Equipment میباشد.خوانده میشود. عبارت از وسائلی مانند کمربند,  کلاه ,  کفش,  ماسک , عینک , و … بوده که به دلیل حذف تماس مستقیم با عوامل زیان ساز و یا به خاطر کم کردن اثرات حادثه بکار میرود. مطابق بند ۱۲-۴-۱-۱ مبحث دوازدهم مقررات تمامی کارگرها , کارفرمایان و مشتریان که بعد از نصب اسانسور دراصفهان وارد آسانسور میشوند. بایستی متناسب با هویت خطرات کاری و محیطی که کار می کند. از امکانات حفاظت فردی متناسب با محیط کار استفاده کنید. ارائه آموزش استفاده درست از امکانات حفاظت فردی برای کلیه افراد فعال برعهده کارفرمایان میباشد. هرچند حفظ و نگهداری آنها برعهده پرسنل است. اجرای الزامات ایین نامه ای ایمنی کار در ارتفاع الزامی میباشد. ضمنا رعایت اصول بهداشتی,  وسایل حفاظت فردی به صورت اشتراکی مورد تایید نمیباشد.

لباس کار برای ایمنی کارشناسان فنی | سرویس کاران دلساتک

مطابق مواد ایین نامه ای امکانات حفاظت فردی لباس کار نصابان و سرویس کاران دلساتک که بهترین شرکت آسانسور اصفهان میباشد بایستی ضمن راحتی برای کاربران مانع فعالیت شان نگردد. و خود باعث بروز حادثه نگردد. لباس کار دارای شرایطی است که مثلا نباید قسمت آزاد داشته و بجای زیپ دارای دکمه باشد. نکته دیگر نباید جیب داشته باشد. و در صورت داشتن جیب تعداد آن کم و دارای در باشد. شلوار تکنسین فنی که نصب اسانسور دراصفهان یا سرویس و خدمات را انجام میدهد ,  نباید لبه پاکتی یا دوبل داشته باشد. ضمن آنکه در برابر عواملی مثل جوشکاری که جرقه تولید می کند مقاوم باشد. و با هر شرایطی بتوان با آن کار کرد. با توجه به شکل 2 لباس و کفش ایمنی

نصب اسانسور دراصفهان | بهترین شرکت آسانسور

شکل 1 کمربند ایمنی هارنس و دست کش

کفش کار برای ایمنی کارشناسان فنی | نصب اسانسور دراصفهان

کفش کار باید مطابق با فعالیتی که سرویس کاران دلساتک بهترین شرکت آسانسور اصفهان دارند. با توجه به نوع خطراتی که کارشناسان فنی دارند از جمله سقوط بار با وزن زیاد,  ورود جسم نوک تیز و یا میخ از کف پا و یا کناره های کفش,  لیز خوردن شخص,  خطر برق گرفتگی و …. این نوع کفش ها باید به راحتی قابل پوشیدن و درآوردن باشد و بند آن به راحتی توانایی استفاده داشته کارشناسان نصب اسانسور دراصفهان و سرویس خدمات از این دسته اند. برای افرادی که پایشان در خطر برخورد با لوازم داغ , برنده و یا افتادن اجسام سنگین باشد. بایستی از کفش و یا پوتین مناسب استفاده کرد. و در ضمن برای اشخاصی که در خطر برق گرفتگی هستند. بایستی از کفش ایمن عایق بهره گرفت. به خاطر لیز خوردن و احتمال سقوط بایستی کفش مناسب به پا کنید.

کارشناسان فنی دستکش ایمنی به هنگام کار به دست کنید.

از آنجایی که در شرکت  delsatecکه به عنوان بهترین شرکت آسانسور اصفهان فعالیت میکند. تماس دست با اجسام تیز و برنده و خشن و یا مواد شیمیایی باید از دستکش ایمن برای جلوگیری از خطرات استفاده نمود. مطابق مقررات ملی و آیین نامه وسائل حفاطت فردی , برطرف کردن نیاز دستکش ایمنی الزامی است. برای حفظ جان سرویس کاران برقکار بایستی دستکش ایمن بکارببرند. که این کار توسط کارفرمایی که کارشناس های فنی را  نصب اسانسور دراصفهان استخدام میکند انجام میگردد. از به دست کردن دستکش در زمان کار در پیرامون امکانات متحرک و یا گذاشتن غلتک در زیر بار دوری کنید.

کمربند ایمنی برای حفط جان مسافران | نصب اسانسور دراصفهان

این نوع کمربند طبق توصیف آیین نامه ای ایمنی کار در ارتفاع که شرکت دلساتک به عنوان بهترین شرکت آسانسور اصفهان آن را رعایت می کند. باید از گونه پوشیدنی از جنس الیاف با ترکیبات پلیمری و دارای استحکام بوده و از بالای ران تا کتف را پوشش دهد. و نیز دارای حلقه مهار بر روی سینه فرد باشد. کمربند ایمنی مطابق شکل باید بطور کامل بار وارد شده از افتادن شخص را کنترل نصب اسانسور دراصفهان کنید. طبق ایین نامه کمربند ایمنی باید حتما از شوک جلوگیری کند. در هنگامی که امکان را نداشته باشد. به سبب انتقال بار وزن فرد در هنگام افتادن و همچنین امکان برخورد سر با جسم سخت در اثرحرکات نوسانی وجود دارد. بنابراین استفاده از این نوع کمربندهای بدون شوک ممنوع است. پس جانب احتیاط را رعایت کنید.

با توجه به شکل 1 کمربند ایمنی هارنس و دست کش

نصب اسانسور دراصفهان | بهترین شرکت آسانسور

شکل 2 لباس و کفش ایمنی

در تابلوی کنترل آسانسور کدام ترمینال برای اپرتینگ کردن تمام تجهیزات آسانسور به زمین است؟

EARTH

جهت و زاویه نصب از ویژگی های ……………………..رله و جنس کنتاکت از ویژگی های …………….رله می باشد.

مکانیکی-الکتریکی

احضار کالکتیو دان و کالکتیو سلکتو به ترتیب مربوط به چیست؟

جلوگیری به احضاری که خالف جهت کابین است-در حین حرکت از باال به پایین به کلیه احضارها پاسخ می دهد.

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

بهترین شرکت آسانسور در اصفهانبهترین شرکت اسانسور در اصفهانمشکلات نصب آسانسورنصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب اسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهاننصب اسانسور دراصفهان

delsateccoاسانسور اصفهانبهترین شرکت آسانسور در اصفهانبهترین شرکت نصب اسانسوردلساتکقیمت نصب آسانسورنصب آسانسورنصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب اسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهاننصب اسانسور دراصفهانهزینه نصب آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *