نصب اسانسور در اصفهان | انواع اسانسور برای نصب در ساختمان

نصب اسانسور در اصفهان اسانسور اصفهان دلساتک delsatecco

نصب اسانسور در اصفهان اسانسور اصفهان دلساتک delsatecco


نصب اسانسور  در اصفهان

عنوان :انواع اسانسور
نویسنده :مرتضی سهرابی
دپارتمان:اوج شید
مدت زمان:12دقیقه
تعداد کلمات:1153

فهرست مطالب

اصول شاخص گذاری در طراحی اسانسور برای انواع بناها

1-انواع آسانسور  هیدرولیک

الف – آسانبرهای هیدرولیکی با چاله

ب – آسانبرهای هیدرولیکی بدون چاله

۱- آسانبر های هیدرولیکی تلسکوپی

۲- آسانسورهای هیدرولیک غیر تلسکوپی (تک مرحله)

3– آسانسور های هیدرولیکی طنابی

مزیتهای آسانسور هیدرولیک در نصب اسانسور در اصفهان

آسانسورهای هیدرولیکی و هزینه کمتر

ایمنی در زمان وقوع زلزله

چ – آسانسورهای کششی:

کار کرد اسانسور های کششی :

الف – آسانسورهای کششی گیربکس دار

ب – آسانسور های کششی گیر لس

ج – آسانسور های بدون موتورخان (روملس):

آسانسورهای ساختمانی بالابرنده :

آسانسور های شیشه ای:

بر اساس ارتفاع ساختمان:

الف – ساختمان های کم ارتفاع ( ۱ تا ۳ طبقه(

ب – ساختمان های ارتفاع متوسط ( ۴ تا ۱۱ طبقه (

ج – ساختمان های ارتفاع بلند (۱۲ طبقه به بالا):

بر اساس نوع ساختمان

الف – آسانسور مسافربر :

باتوجه به

ب – آسانسورهای بالابرنده در مسیر پله ها :

ب1آسانسورهای ویلچربر عمودی

ب۲ – آسانسورهای ویلچربر بر روی مسیر راه پله ها :

ج – آسانسورهای باری کوچک

الف – آسانسورهای حمل محصولات برداشت شده:

الف ۲ – آسانسورهای حمل سطل افقی

فهرست اشکال

شکل 1 نصب اسانسور در اصفهان

شکل 2 انواع اسانسور

عنوان : انواع اسانسور برای نصب در ساختمان

اصول شاخص گذاری در طراحی اسانسور برای انواع بناها

۱- مکانیسم چاله.
۲ -ارتفاع ساختمان.
۳ -نوع ساختمان.
۴- محل قرارگیری آسانسور.
۵- استفاده های ویژه.

در آسانسورهایی که شاخص گذاری آنها بر اساس مکانیزم چاله در دلساتک طراحی می گردد به چهار گروه اصلی بندی می گردد. Delsatecco شرکت اسانسور اصفهان نصب اسانسور در اصفهان را ارایه میدهد.

۲(کششی

1( هیدرولیکی
3(بالا برنده
4(شیشه ای

1-انواع آسانسور  هیدرولیک | نصب اسانسور در اصفهان

بالابرهای هیدرولیکی بواسطه تک پیستون دربخش انتهایی خود ثابت مانده و به سمت مخالف میرود. دلساتک این بالابر ها  را برای ساختمان هایی با ارتفاع کم تقریبا ۲ الی۸ طبقه به کار میبرد . سرعت این نوع اسانسور۲۰۰ فوت در دقیقه می باشند . موتورخانه بالابر های هیدرولیکی درنصب اسانسوردر اصفهان پایین ترین سطح همجوار به چاله آسانسور قرار دارند.موتور این نوع بالابر ها در اسانسور اصفهان  همراه یک شیر الکتریی که آن را پاورپوینت مینامند در ظروف روغن شناور هستند و وظیفه شان این است که فشار مورد نیاز روغن برای جابجایی آسانسوراصفهان را تامین کنند .

الف – آسانبرهای هیدرولیکی با چاله | نصب اسانسور در اصفهان

آسانسور هیدرولیکی با چاله ی اصفهان  دارای یک ریسمان قرقره ای  در زیر کف چاله  خود هستند که با پایین آمدن آسانسور ، پیستون تا شده را قبول میکنند  .  delsateccoدراغلب تنظیمات این نوع آسانسور ها، یک پیستون تلسکوپی قرارمیدهد که فرو میرود و دیگر احتیاج به سوراخ کم عمق نمیباشد.در نصب اسانسور در اصفهان بیشترین مسافتی که این مدل آسانسور می تواند جا به جا شود درحدود ۶۰ فوت است.

ب – آسانبرهای هیدرولیکی بدون چاله
این نوع از آسانسور ها درنصب اصفهان در دو طرف کابین خود دارای تک یستون مباشند و دلساتک انها را به ۳ نوع مختلف تولید میکند که به شکل زیر میباشد:

۱- آسانبر های هیدرولیکی تلسکوپی

در دلساتک در این گروه ، پیستون های تلسکوپی دربخش پایه چاله آسانسور نگه داشته میشوند و دیگراحتیاجی به یک طناب قرقره یا سوراخ درزیر چاله  ندارند و همچنین 2 یا 3 قطعه پیستون تلسکوپی دارا هستند . پیستون های تلسکوپی به آسانسورکمک میکند که در نصب اسانسور در اصفهان تا ارتفاع 50 فوت بالا برود .

۲- آسانسورهای هیدرولیک غیر تلسکوپی (تک مرحله)

آسانسور های قدیمی هیدرولیک، شبکه ی یک به هشت داشتند و این یعنی به ازای هر یک متر باز شدن جک هشت متر جا به جایی حاصل میشد ، حرکت جک بصورت افقی روی زمین بوده و با باز و بسته شدن افقی پیستون جک و توسط چرخاندن فلکه ها با تبدیل انرژی در بخش  دیگر حرکت عمودی ایجاد می کرده اند.

3– آسانسور های هیدرولیکی طنابی | نصب اسانسور در اصفهان

آسانبرهای هیدرولیکی طنابی مرکب از چند سری طناب و یک تک پیستون برای حرکت طناب ها هستند . بیشترین مسافت حرکتی این آسانسور ها تا ۶۰ فوت (3048سانتی متر )می باشد

باتوجه به شکل 1 نصب اسانسور در اصفهان

نصب اسانسور در اصفهان اسانسور اصفهان دلساتک delsatecco

شکل 1 نصب اسانسور در اصفهان

علت بی صدا بودن بالابرهای هیدرولیکی دلساتک این است که موتورهایشان فقط در زمان بالارفتن اسانسور روشن است و کار می کند و درحالت پایین آمدن بالابر موتور به طور کامل خاموش میشود.و با باز شدن شیر پاورپوینت و تخلیه روغن حرکت رو به پایین آسانسور صورت میگیرد  اما به صورت کلی، می‌توان

انرژی مصرفی آسانسورهای هیدرولیک را با آسانسورهای کششی یکی دانست

چ – آسانسورهای کششی:

آسانسورهای کششی توسط طناب متصل به یک قرقره ی متصل به موتور جا به جا میشوند . این نوع آسانسور ها برای  ساختمان های با ارتفاع متوسط و بلند به کار میروند و سرعت بیشتری  نسبت آسانسورهای هیدرولیکی دارند . در این نوع آسانسور ها  برای کارایی بهتر یکسری وزنه تعادل تحویه شده که به ان متصل میکنند. این وزنه ها به این دلیل  در طراحی این نوع اسانسورهای نصب اصفهان قرار میگیرند که به بالا رفتن اسانسور کمک کنند و از استفاده موتور های قوی و با مصرف بالا جلو گیری کنند .

آسانسورهای کششی به ۳ نوع اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از :

الف – آسانسورهای کششی گیربکس دار :

این نوع اسانسور ها  دارای یک گیریکس در اسانسور اصفهان هستند که به طور به موتور متصل است و قرقره ی متصل به طناب را میچرخاند . سرعت این نوع اسانسور ها در نصب اسانسور در اصفهان بالای 500 فوت (15240 سانتی متر ) در دقیقه است .

ب – آسانسور های کششی گیر لس :در این گونه . قرقره ی طناب به طور مستقیم به موتور متصل میباشد  . این اسانسور ها سرعتی بالغ بر بالای 2000 فوت معادل 60960 سانتی متر یعنی 609 متر در دقیقه را دارا هستند .

با توجه شکل 2 انواع اسانسور

نصب اسانسور در اصفهان اسانسوراصفهان

شکل 2 انواع اسانسور

ج – آسانسور های بدون موتورخان (روملس):

این نوع از آسانسور ها از نوع   استثنا اسانسورهای کششی delsatecco می باشند که فاقد موتورخانه در بالای چاله بالابر  هستند  . موتور و تابلو کنترل در بخش فوقانی دیواره همجوار چاله آسانسور قرار دارند . محبوبیت آسانسورهای بدون موتورخانه در نصب اسانسور در اصفهان در گذر زمان  افزایش مییابد  .اگرچه به حاطراستفاده از نردبان ، نگهداری و ارائه خدمات سرویس برای این نوع آسانسورها مشکل تر و هزینه بر تر می باشد .

آسانسور های شیشه ای | نصب اسانسور در اصفهان

در نصب اسانسور در اصفهان آسانسورهای پانوراما و شیشه ای توسط کنترل فشار هوا در یک محفظه که آسانسور بر روی آن قرار گرفته ، بالا و پایین می رود و به کمک قوانین ساده فیزیک ، اختلاف فشار هوا درقسمت بالا و پایین کابین آسانسور خلا باعث حرکت کابین توسط هوا می شود . با طراحی دلساتک . پمپ ها یا توربین های خلا ، کابین آسانسور را بالا برده و پایین آمدن کابین ناشی از خالی شدن فشار هوا میباشد . در اسانسور اصفهان این آسانسورهای معمولا برای ساختمان های امروزی بسیار مناسب می باشند و دلیل آن طراحی کوچک و عدم نیاز به چاله آسانسور می باشد .

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

نصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب اسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهان

delsateccoاسانسور اصفهانبهترین شرکت نصب اسانسورقیمت نصب آسانسورنصب آسانسورنصب اسانسور در اصفهاننصب و سرویس آسانسورهزینه نصب آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *