نصب اسانسور در اصفهان | تعرفه نصب آسانسور در اصفهان خرابی درایو ها

نصب اسانسور در اصفهان | قیمت اسانسور در اصفهان

نصب اسانسور در اصفهان | قیمت اسانسور در اصفهان دلساتک delsatec


نصب اسانسور در اصفهان | قیمت اسانسور در اصفهان

عنوانتعرفه اسانسور در اصفهان خرابی درایورها
نویسندهSir Vahid Ebrahimi
دپارتماناوج شید
زمان مطالعه00:08:00
تعداد کلمات800

فهرست مطالب

نکاتی درباره عیوب درایورها | نصب اسانسور در اصفهان

روشن نشدن درایورها در صورت اتصال برق سه فاز

مراحل اولیه تست برای سالم بودن | نصب اسانسور در اصفهان

روند کار پس از تست مراحل اولیه برای نبودن مشکل

روند کار پس از تست مراحل اولیه برای نبودن مشکل

فهرست اشکال

شکل 1 نصب اسانسور

شکل 2 قیمت اسانسور

نکاتی درباره عیوب درایورها | نصب اسانسور در اصفهان

نصب اسانسور در اصفهان : در این نوشتار درباره خرابی درایوها سخن خواهیم گفت. تمام درایوهای دلساتک دارای دو قسمت مهم می باشد که عبارتند از : ۱- برد تغذیه که برد زیرین درایو می باشد. ۲- برد فرمان که همان کارتهای بالای درایو می باشد. با توجه به شکل 1 نصب اسانسور کارتهای فرمان عموما دارای سه قسمت مجزا میباشد. این سه قسمت عبارتند از : ۱- قسمت ورودی خروجی ۲- بخش اصلی ۳- قسمت اینکودر. بردهای تغذیه دارای سه بخش اساسی پل دیود IGBT سوئیچینگ تشکیل شده کلیه درایوها باید دو ترمینال مثبت آنها به هم پل باشد. به طور مثال لازم است درایو جفران ترمینال های C , C1 در درایو iAstar دو ترمینال +1 و +2 و همچنین در درایو  Hpmont دو ترمینال + و p1 و به همین ترتیب در بقیه درایوها. قیمت اسانسور در اصفهان

نصب اسانسور در اصفهان | قیمت اسانسور در اصفهان

شکل 1 نصب اسانسور

روشن نشدن درایورها در صورت اتصال برق سه فاز

نصب اسانسور در اصفهان : گاه ممکن است در هنگام برقراری جریان برق سه فاز با مشکل روشن نشدن آن مواجه شویم که بدین منظور در دلساتک ابتدا از برقراری سیم رابط قسمت منبع با قسمت فرمان درایو دلساتک  و پل بودن دو ترمینال اطمینان داشت و بعد مقدار ولتاژ AC سه فاز R,S,T یا L1,L2,L3 چک شود و در آخر بعد از یقین حاصل کردن از درستی مراحل قبل اندازه ولتاژ DC ما بین + و – درایو را با ولت متر اندازه می گیرند. که این مقدار بایستی برابر با VDC 560 بین پایه های –  و + بخش سوئیچینگ برد منبع انرژی دچار اشکال شده باشد. اما در صورت نبودن ولتاژ باید با تستهای بعد از سالم بودن پک IGBT پل دیود برک درایو یقین پیدا کرد. قیمت اسانسور در اصفهان

مراحل اولیه تست برای سالم بودن | نصب اسانسور در اصفهان

نصب اسانسور در اصفهان : برای آزمایش پل دیود کارشناسان دلساتک ابتدا ولتمتر را بر روی وضعیت آزمایش دیود قرار داده بعد پراب مشکی را روی ترمینال مثبت و پراب قرمز را به ترتیب روی ترمینال L1 تا L3 یا R تا T قرار داده در این صورت سه مقدار آن باید مساوی و بطور نسبی بین 0.3 تا 0.5 باشد. شکل 2 قیمت اسانسور سپس پراب ها را بر عکس کنید که در این هنگام ولتمتر باید مقدار متغیر افزایشی را که در نهایت صفر میشود را نشان دهد. در این وضعیت پل دیود سالم است. برای آزمایش برک پس از آن که مولتی متر را روی وضعیت آزمایش قرار داده پراب مشکی را روی ترمینال + و قرمز را روی پایانه BR  قرار داده و این اندازه باید بین 0.3 تا 0.5 باشد. قیمت اسانسور در اصفهان

نصب اسانسور در اصفهان | قیمت اسانسور در اصفهان

شکل 2 قیمت اسانسور

روند کار پس از تست مراحل اولیه برای نبودن مشکل

نصب اسانسور در اصفهان : اکنون بعد از انجام تست اولیه پراب قرمز را روی پایه منفی و پراب مشکی را روی پایه BR  قرار داده این اندازه باید تقریبا 1.8 باشد.سپس در DELSATEC  آنها را برعکس کرده در این حالت ولتمتر باید متغیر افزایشی که در نهایت صفر می شود را نشان دهد که در این حالت سالم بوده و مسیرهای بین ترمینال منفی و BR مشکلی ندارد. برای تست بخش IGBT همانند مراحل پیشین پس از گذاشتن ولتمتر در حالت تست دیود ابتدا پراب مشکی را روی پایانه مثبت و قرمز را به طور منظم بر روی ترمینال های بیرونی موتور یا V U W گذاشته به طور تقریبی برابر با 0.3 تا 0.5 شود حال پراب ها را جابجا کرده در این وضعیت اندازه متغیرِ افزایشی که صفر می شود را نشان دهد. قیمت اسانسور در اصفهان

روند کار پس از تست مراحل اولیه برای نبودن مشکل

نصب اسانسور در اصفهان : در این موقع پس از انجام ازمایش اول پراب قرمز را روی پایه منفی و مشکی را به ترتیب روی ترمینال بیرونی قرار داده و این یه مقدار باید برابر 0.3 تا 0.5 باشد در این حالت پراب ها را بر عکس کرده و روی پایانه ها گذاشته در این وضعیت ولت متر می بایست متغیرِ افزایشی که در صفر می شود را نشان دهد. در اینصورت پک IGBT یا خروجی موتور سالم است. قیمت اسانسور در اصفهان DELSATEC

سئوالات پایان مقاله

در تابلو کنترل آسانسور کدام ترمینال مشترک سوئیچ های مختلف سیسیتم و شستی ها است؟

KND

کدام یک از انواع ترانسفورماتور ها ر ا به درستی نشان می دهد؟

کاهنده
افزاینده
مبدل

جهت و زاویه نصب از ویژگی های ……………………..رله و جنس کنتاکت از ویژگی های …………….رله می باشد.

مکانیکی-الکتریکی

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

قیمت آسانسورقیمت آسانسور در اصفهاننصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب اسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهاننصب اسانسور دراصفهان

delsateccoاسانسور اصفهاناستعلام قیمت اسانسور در اصفهانبهترین شرکت آسانسور در اصفهانبهترین شرکت نصب اسانسوردلساتکقیمت آسانسورقیمت آسانسور در اصفهانقیمت نصب آسانسورنصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب اسانسور در اصفهاننصب و خدمات آسانسورنصب و سرویس آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *