نصب اسانسور در اصفهان | نصب آسانسور در ساختمان های قدیمی

نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان دلساتک delsatecco

نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان دلساتک delsatecco


نصب اسانسور در اصفهان |  بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

عنواننصب آسانسور در ساختمان های قدیمی
نویسندهSir Vahid Ebrahimi
دپارتمانojshid
مدت زمان مطالعه00:09:01
تعداد کلمات901

فهرست مطالب

شناخت و دسته بندی آسانسور برای نصب

تعریف اسانسورهای خدماتی در شرکت دلساتک و ویژگی های آن

تعریف اسانسورهای اتش نشانی

شناخت اجزا آسانسور برای نصب در ساختمان قدیمی

چاهک آسانسور برای نصب اسانسور

فهرست اشکال

شکل 1 چاه اسانسور در ساختمان قدیمی

شکل 2 نصب اسانسور هیدرولیک و کششی در اصفهان

شناخت و دسته بندی آسانسور برای نصب | نصب اسانسور در اصفهان

در دلساتک که بهترین شرکت آسانسور در اصفهان می باشد از نظر نوع آسانسورها به دو دسته کششی و هیدرولیک بخش بندی می گردد. که این بسته بندی تعاریف متعددی از این گونه اسانسورها دارد. اسانسور کششی را این گونه تعریف می کنند که بالابری است که بر اثر اصطکاک ما بین دو کابل و شیار فلکه کششی که گردش آن بوسیله مکانیزم محرکه طورت می پذیرد. اما اسانسور هیدرولیکی در این نوع بالابرها حرکت اتاقک بعد از نصب اسانسور در اصفهان,  به وسیله  سیلندر و پیستون هیدرولیکی انجام میگردد. و امکان دارد که دارای وزنه تعادل باشد. و اغلب برای مکان هایی که بلندی کمتری دارند و سرعت محدود استفاده میگردد. بالابرها از نظر کاربری به انواع مختلف بخش بندی میشود. یکی از این دسته بندی ها برای حمل و نقل همراه افراد صورت میگردد. با توجه به شکل 2 نصب اسانسور هیدرولیک و کششی در اصفهان

نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

شکل 1 چاه اسانسور در ساختمان قدیمی

تعریف اسانسورهای خدماتی در شرکت دلساتک و ویژگی های آن

بالابری را گویند که برای انتقال اجسام با وزن بالا بین طبقات حرکت کرده و در قسمت خاصی توقف دارد. این نوع اسان بر دارای اتاقکی است که ابعاد آن به سادگی برای اشخاص مورد استفاده نمیباشد. در بین ریل ها حرکت دارد. که بطور قائم در چاه نصب شده و بایستی دارای ماکزیمم ۱۵ درجه خطا باشد. بعدهایی که اتاقک را برای اشخاص بی فایده میکند نباید از متغییرهای زیر بیشتر باشد. ۱- مساحت کف اتاقک هنگام  نصب اسانسور در اصفهان 00.1 متر مربع ۲- عمق 00.1 متر ۳- ارتفاع 00.1 متر یکی از این بالابرها که خودروبر میباشد که محفظه آن بعدهایی دارد که برای انتقال خودروهای سواری مناسب بوده و دیزاین آن به شکلی است که قابل استفاده کرده انتقال خودروها را. دلساتک بهترین شرکت آسانسور در اصفهان همیشه توصیه دارد به هنگام حریق از اسانسور استفاه نکید اما براستی چرا چنین توصیه ای برای ما دارند؟

تعریف اسانسورهای اتش نشانی | نصب اسانسور در اصفهان

میتوان این بالابر را چنین توصیف کرد که در هنگام اتش سوزی این اسانسور بیشترین نقش را در خالی کردن مجتمع و نجات جان افراد دارد. به یاد داریم که همیشه همه و مخصوصا  delsateccoکه بهترین شرکت اسانسور در اصفهان است به ما خاطر نشان کردند که در هنگام اتش سوزی از اسانسور استفاده نکنید. ولی بازهم در پاره ای از اوقات به ناچار مجبوریم که از این وسیله استفاده کنیم. که این شرایط  که بعد از نصب اسانسور در اصفهان میتواند برای استفاده از سالمندان و بیماران باشد. به همین منظور توصیه میگردد در حین اتش سوزی اسانسور را در اختیار اشخاص مورد نیاز قرار گیرد. تا قادر باشند با بازده بهتر عملیات تخلیه اشخاص مجتمع را انجام دهند. برای کنترل اسانسور توسط اتش نشان ها برای بالابر کلیدی گذاشته اند. که در صورت لزوم اکتیو شده و فقط توسط اتش نشان از درون محفظه شکل داده میشود.

شناخت اجزا آسانسور برای نصب در ساختمان قدیمی

 بهترین شرکت آسانسور در اصفهان  delsatecco بخشهایی از بالابر اشاره میکنیم و به حسب شرایط به برخی از انها اشاراتی داریم. ۱- چاه اسانسور: این مکان از کف چاله تا سقف ادامه خواهد داشت. در این فضا تمام متعلقات مربوط به تحرک اتاقک اسانسور وجود دارد. محفظه و وزنه در این قسمت حرکت کرده که با دیواره ها درهای طبقات درها و دریچه ها اضطراری محصور است. در بالابر های بدون سقف بدیهی است که یک بخشی هنگام نصب اسانسور در اصفهان دیواره محصور نمیشود. ابعاد چاه اسانسور باید متناسب با گنجایش و نوع در و میزان سرعت دیزاین میگردد. در صورتی که بیش از یک اسانسور داشته باشیم بایستی دیواری حائل بین قطعات متحرک دو بالابر کنار هم اجرا میشود. که از منتهی ترین نقطه ایست اتاقک یا مکان قرار دادن قطعه ها متحرک در چاهک اغاز شده است.  با توجه به شکل 1 چاه اسانسور در ساختمان قدیمی

نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

شکل 2 نصب اسانسور هیدرولیک و کششی در اصفهان

چاهک آسانسور برای نصب اسانسور | نصب اسانسور در اصفهان

فواصل عمودی بین کف انتهایی ترین طبقه تا که چاه اسانسور را در شرکت دلساتک و بهترین شرکت آسانسور اصفهان را چاهک گویند. این اندازه هم مانند بالاسری از اولویت زیادی برخوردار می باشد. و از جداول استاندارد موجود در پیوست به دست می آید. در صورتی ممکن بودن دسترسی به ته چاه اسانسور باشد به عبارت ساده تر چاهک خالی باشد. ضمن تقویت سازه کف چاهک,  وزنه تعادل تیز مجهز به ترمز ایمنی باشد. در هنگامی که نصب اسانسور در اصفهان انجام می گیرد باید از لحاظ نفوذ نم نیز عایق بندی شده باشد. و کف آن سیمان کاری شده باشد. و نردبان مناسبی با فواصل کم از دیواره چاه به طوری که با لوازم متحرک فاصله مناسبی داشته باشد, نصب شود. در صورت مشترک بودن چاه اسانسور باید چاهک ها جداسازی شوند از کف چاهک به ارتفاع 2.5 متر.https://delsatecco.com

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

آسانسور اصفهانبهترین شرکت آسانسور در اصفهانبهترین شرکت اسانسور در اصفهانمراحل نصب آسانسورمشکلات نصب آسانسورنصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب آسانسور کششینصب اسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهاننصب اسانسور دراصفهاننصب اسانسور هیدرولیک

delsateccoاسانسور اصفهانبهترین شرکت آسانسور در اصفهانبهترین شرکت نصب اسانسوردلساتکقیمت نصب آسانسورنصب آسانسورنصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب اسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهاننصب اسانسور دراصفهاننصب و خدمات آسانسورنصب و سرویس آسانسورهزینه نصب آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *