نصب اسانسور در اصفهان | نصب سیستم های آسانسور

نصب آسانسور اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

نصب آسانسور اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان


نصب اسانسور در اصفهان  | بهترین شرکت نصب آسانسور اصفهان

عنواننصب اسانسور در اصفهان | نصب سیستم های آسانسور
نویسندهSir Vahid Ebrahimi
دپارتماناوج شید
مدت زمان مطالعه00:10:00
تعداد کلمات0902

فهرست مطالب

پیش گفتار نصب سیستم های اسانسور | نصب اسانسور در اصفهان

ساختار آسانسورهای  دوقلو یاtwin  در سیستم های اسانسوری چگونه است؟

کارهای ایمنی در قبال اسانسورهای Twin در هنگام نصب اسانسور

آسانسورهای شاتل در سیستم های اسانسوری | نصب اسانسور در اصفهان

ساختار آسانسورهوشمند در سیستم های اسانسوری مدرن و امروزی

مزایای  آسانسور های هوشمند در معماری مدرن و بناهای امروزی

فهرست اشکال

شکل 1 نصب آسانسور اصفهان

شکل 2 بهترین شرکت اساتسوری

پیش گفتار نصب سیستم های اسانسور | نصب اسانسور در اصفهان

کلیه اسانسورهای نصبی به دو دسته تقسیم بندی می گردد در دلساتک که بهترین شرکت نصب آسانسور اصفهان می باشد. که این دسته بندی عبارتند از آسانسورهای کششی و هیدرولیکی. که در سیستم هیدرولیک اتاقک بالابر به دلیل جابجا شدن فشار روغن در جک های هیدرولیکی حرکت می کند. بنابراین بدیهی است که دارای معایب و مزایای هستند. اما در کششی اتاقک توسط سیم های فولادی سیم بکسل نام دارد. نیروی گردشی موتور الکتریکی که غالبا در ابتدای چاه گذاشته میشود. موجب حرکت میشود.در هنگام نصب اسانسور در اصفهان اکثرا بالابرهای کششی را به دلیل نداشتن محدودیت های هیرولیکی سفارش می دهند.

ساختار آسانسورهای  دوقلو یاtwin  در سیستم های اسانسوری چگونه است؟

هر بالابر دارای یک چاه اسانسور میباشد. دو بالابر به طور جداگانه به فضای چاه نیاز دارند. اگر دو اتاقک از یک چاه مشترک همزمان استفاده کنند. در دلساتک به عنوان بهترین شرکت آسانسور در اصفهان به این نوع اسانسور دو قلو یا Twin گویند. به عبارتی در داخل چاه مشترک دو اتاقک و دو وزنه متعادل سازی و در موتورخانه دو موتور الکتریکی وجود دارند. همانند بالابر دوبلکس دارای مدار فرمان اشتراکی بوده و اتاقکها با هم یا به تنهایی امکان خدمات دهی را دارند. در هنگام نصب اسانسور در اصفهان این روال هم نیست که 50٪ به 50٪ باشد. بلکه به حالت معلق حتی نسبت 80٪ به 20٪ فضای مشترک هم می تواند مورد بهره برداری اتاقکها باشد. با توجه به شکل 1 نصب آسانسور اصفهان

آسانسورهای شاتل در سیستم های اسانسوری | نصب اسانسور در اصفهان

این نوع اسانسورها در تعریف دلساتک که بهترین شرکت آسانسور در اصفهان است فقط یک ایست ابتدایی و انتهایی دارد و بین راه توقفی ندارد. در مجتمع های مسکونی معمولی تا 20 طبقه را که همسان با تعداد افراد در طبقات از تک تا تعدادی بالابر عادی به موازی هم بهره برداری میشود که به تمام محنمع یا آپارتمان خدمات میدهند. در طراحی آنها برای آرپاتمان این طور عمل می کنند که طبقات مشابه به تناسب و یا هر طبقه به نسبت از همه هنگام نصب اسانسور در اصفهان آپارتمان به تک ناحیه بخش بندی شده که به آن بخش زون گفته میشود. به عنوان نمونه برای یک 60 طبقه ای سه بخش داریم که هر کدام را همانند یک ساختمان معمولی گراحی و توسط یک شاتل بهم متصل میکنند. با نگاهی به شکل 2 بهترین شرکت اساتسوری

کارهای ایمنی در قبال اسانسورهای Twin در هنگام نصب اسانسور

این موارد در ایمنی این اسانسورها باید رعایت شود تا ایمنی برقرار شود. نکته اول کاهش فاصله دو اتاقک بیشتر از حد مجاز باعث کاهش سرعت محفطه و توقف در نخستین طبقه میشود. نکته دوم کم شدن فاصله اتاقک بیشتر از حد مجاز سبب کات شدن کنتاکتور امنیتی گشته سبب بسته شدن ترمز موتور میشود. نکته سوم در صورتی که مراحل بالا انجام نگردد پاراشوت ها عمل کرده و اتاقک ها در مسیر خلاف خود ایستاده و در این موقعیت هم دارای فاصله ایمنی است. برای نصب اسانسور در اصفهان شرکت delsatec که بهترین شرکت آسانسور در اصفهان است در زمان راه اندازی این نکات را مد نظر قرار خواهد داد.

نصب آسانسور اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

شکل 1 نصب آسانسور اصفهان

ساختار آسانسورهوشمند در سیستم های اسانسوری مدرن و امروزی

این ساختار به این گونه میباشد که چندین بالابر مستقل مجاور هم که با یک مدار دستور میگیرند و با هدف بهره مندی هدفمند از انرژی و زمان و کم کردن استهلاک کار میکنند. و هوشمندانه برای انتقال افراد به طورت تیمی ارائه خدمات کنند. که در بهترین شرکت آسانسور در اصفهان این را اسانسورهای هوشمند گویند. در این نوع از بالابرها که در مجتمع های امروزی کاربرد دارند. بکارگیری شده و در این متن delsatec به ساختار آن اشاراتی داریم. در زمانی که قصد داریم برای نصب اسانسور در اصفهان اقدام کنیم دانستن آن اهمیت دارد. افراد در جلوی در ایستاده و با گزینش شماره طبقه مقصد مورد نظر در روی گیت ورودی منتظر باز شدن کابین مورد نظر که گیت شماره آن را داده میمانند و به محض باز شدن وارد اتاقک شده و به طرف مقصد حرکت میکنند.

مزایای  آسانسور های هوشمند در معماری مدرن و بناهای امروزی

شرکت delsatec به عنوان بهترین شرکت آسانسور در اصفهان مزایای این نوع بالابرها را در زیر آورده که به آنها اشاراتی خواهیم داشت. اول آنکه بهره وری آنها بالاست و همیشه تعداد آنها کفایت می کند. با توجه به مدیریت هوشمندانه سیستم افراد بطور منظم در جلوی بالابر از قبل معلوم گشته و در نهایت آرامش و ایمنی می ایستند. سوم آنکه زمان انتظار و سفر برای رسیدن به مقصد کم و راضی کننده است. چهارم توقف های ناخواسته بین راهی نادر است. پنجم استهلاک, به هنگام نصب اسانسور در اصفهان این گونه از بالابرها به دلیل استفاده درست استهلاک بسیار کمی دارند.

نصب آسانسور اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

شکل 2 بهترین شرکت اساتسوری

در تابلوی کنترل آسانسور کدام ترمینال مشترک شستی های جهت پایین در سیستم COLLECTIVE-SELECTIVE می باشد؟

KND

جهت و زاویه نصب از ویژگی های …………………….. رله و جنس کنتاکت از ویژگی های ……………. رله می باشد؟

مکانیکی-الکتریکی

کدام یک تعداد کنتاکتور های قدرت را به درستی نشان می دهد؟

تند-کند-بالا-پایین

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

اسانسور اصفهانبهترین شرکت آسانسور در اصفهانبهترین شرکت اسانسور در اصفهانمشکلات نصب آسانسورنصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب آسانسور کششینصب اسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهاننصب اسانسور دراصفهان

delsateccoاسانسور اصفهانبهترین شرکت آسانسور در اصفهانبهترین شرکت نصب اسانسوردلساتکقیمت نصب آسانسورنصب آسانسورنصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب اسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهاننصب اسانسور دراصفهاننصب و خدمات آسانسورنصب و سرویس آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *