نصب اسانسور در اصفهان | هشت مرحله نصب اسانسور بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان دلساتک delsatecco


نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

عنوان8 مرحله نصب اسانسور
نویسندهSir Vahid Ebrahimi
دپارتمانojshid
زمان بندی00:12:48
تعداد کلمات1248

فهرست مطالب

مقدمه برای تولید نصب اسانسور | نصب اسانسور در اصفهان

فراهم کردن پلن مکان یابی تعیین اندازه اتاقک و گنجایش

مکان یابی برای آسانسور در مجتمع هایی که نیاز دارند

روند ایجاد یک اسکلت فلزی برای چاه اسانسور | نصب اسانسور در اصفهان

دیوارکشی پیرامون چاه بالابر برای مجتمع مسکونی و اداری

روشنایی برای بالابر و اماده سازی موتورخانه اسانسور در ساختمان

پس از آماده سازی موتورخانه  مرحله دیواره سازی | نصب اسانسور در اصفهان

عملیات کابل کشی و انتصاب تابلو برق سه فاز

فهرست تصاویر

شکل 1 آماده سازی چاه اسانسور

شکل 2 پلن آماده سازی اسانسور

مقدمه برای تولید نصب اسانسور | نصب اسانسور در اصفهان

برای تولید نصب اسانسور در اصفهان برای یک بالابر کافی است که مراحلی از قبل تعیین شود تا این کار به صورت اصولی و استاندارد انجام گیرد. در این نوشتار به این مباحث اشاره خواهیم کرد که روند نصب اسانسور در بهترین شرکت آسانسور در اصفهان به چه صورتی است. ایمن شرکت ابتدا برای این کار یک تحلیل و بررسی انجام خواهد داد که در این کار از اولویت بالایی برخوردار است. تکنسین های دلساتک از دید زمان بندی و عملکرد مراحل را به درستی اعمال می کنند. با توجه به شکل 1 آماده سازی چاه اسانسور

فراهم کردن پلن مکان یابی تعیین اندازه اتاقک و گنجایش

برای یک مجتمع در حین ساخت تخمین اندازه چاهک امکان پذیر نخواهد بود پلن هایی باید فراهم کرد. شاید در بیانی ساده تر پیش از این که اقدام به مکان یابی برای نصب اسانسور در اصفهان و تعیین کردن مکان گذر زیر ساخت بهره برداری از پلن عملیاتی و همیاری خوبی برای دیزاین و برنامه ریزی دقیقی برای دلساتک بهترین شرکت آسانسور در اصفهان برای انجام این کار است. 1- نقشه برداری طبقات متشکل از جایگاه خودرو – انبار ساختمان – همکف – طبقه ها برای مکانی که قرار است اسانسور نصب گردد.2- برش دقیق از چاهک بالابر با اشاره بر سایز دقیقی از انتهای چاه تا موتورخانه 3- نقشه سقف مجتمع در بازه چاهک بالابر به هدف بازبینی زیر ساخت و امکانات مورد نیاز پیرامون چاهک. با توجه به شکل 2 پلن آماده سازی اسانسور

مکان یابی برای آسانسور در مجتمع هایی که نیاز دارند

در این مجتمع ها که افراد ساکن در آن نصب اسانسور در اصفهان بودن بالابر را احساس می کنند فردی که مسئولیت مکان و فضا را برعهده دارد موظف است شماره و تعداد اسانسورها، تنوع و گنجایش بالابرهای درون مجتمع در گام نخست دیزاین دیتای کاملی در اختیار داشته باشد. مکان یابی بالابر بر عهده ارشیتکت معمار می باشد. که با دقت بر داده های ارائه شده صورت می گیرد و باید در نظر داشت که تخمین اقلیم هم برعهده اوست. تکنسین های نصاب دلساتک که بهترین شرکت آسانسور در اصفهان است بلندای تایید شده خود را از انتهای کف چاهک تا روی فلتی که  اتمام یافته نخستین ایست بالابر بایستی 5/1 متر ارتفاع داشته باشد. این مینیمم بلندی به سبب ایجاد کردن پلتفرم بافر یا ضربه گیر و مکان ایمن برای تکنسین ها است.

روند ایجاد یک اسکلت فلزی برای چاه اسانسور | نصب اسانسور در اصفهان

اسکلت آهنی برپایه پلنی که دیزاین شده توسط بهترین شرکت آسانسور در اصفهان یعنی شرکت  delsatecco عملیاتی شده و در بالابرهایی با اندازه های استاندارد و اصولی اغلب در رئوس چاه که بقا استفاده از نبشی های شماره 8 و 10 ساخته میشود و برای قسمت های بینابینی از شماره 8 یا 6 به کاربرده می شود. این کار کلاف بندی در هرطبقه در پیرامون چاه عملیاتی شده و در بین سه راس چاه انجام می گردد. نصب اسانسور در اصفهان که در زیر به گامهایی که انجام می شود اشاراتی داریم.1- فراهم کردن پلن های عملیاتی از اسکلت آهنی چاه 2- آماده سازی فهرستی از لوازمی که برای این کار احتیاج داریم 3- فراهم سازی یک داربست برای عملیاتی کردن این گام از نصب 4- اجرای این کار توسط تیمی مجرب و مورد اعتماد شرکت 5- برای یک اسکلت فلزی آهن ها را ضذ زنگ بزنید.

نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

دلساتک delsatecco

شکل 1 آماده سازی چاه اسانسور

دیوارکشی پیرامون چاه بالابر برای مجتمع مسکونی و اداری

سه راس چاه در نصب اسانسور در اصفهان بایستی بوسیله لوازم یا حصارهای متمایز شده فصل شود. فلت درونی این متمایز کننده ها باید به طور مناسب صیقلی خورده و درز گیر شده . این حصارها از ته اتمام یافته و نخستین ایست تا کابین موتورخانه بر روی سقف عملیاتی می گردد.1- حصار بندی به یکی از شیوه بهترین شرکت آسانسور در اصفهان یعنی شرکت delsatecco بر حسب شروط مجتمع صورت می گیرد.2- راییس بندی با بهره بندی از تورهای فلزی ویژه و صیقلی و درز گیری .3- فراهم کردن درز گیری دیوار از سوی درون چاهک با سیمان یا گچ خاک. فلت درونی حصارهای چاه بایستی با مواد سازگار کاور شود. که کاهش ورودی و خروجی را داشته باشند. هنگامی که مورد بهره برداری است درز گیر گچ یا سیمان بایستی این فلت ها نیز کاور شود و با یک رنگ مناسب رنگ شود. اما نه در درزگیر سیمان.

روشنایی برای بالابر و اماده سازی موتورخانه اسانسور در ساختمان

دو تا لامپ در فواصل نیم متری از ابتدا و انتهایی ترین محل چاه عملیاتی شده و بقیه لامپ ها با فاصله های ماکزیمم 7 متر عملی گردد. این لامپ ها معمولا از تنوع لامپها تونلی با محافظ متناسب هستند که توانایی آف و آن را دارند از مکان موتور خانه را دارا هستند. کابین موتورخانه تعیین اندازه و پلن عملیاتی بهترین شرکت آسانسور در اصفهان  delsateccoنصب می گردد و استاندارد سایزها. مینیمم مکان باز در فرانت تابلو هدایتگر بالابر 0.7 متر – مینیمم تردد برای گذر از مجاور امکانات ثابت 0.4 متر می باشد. – مینیمم تردد از برای گذر از مجاور امکانات در گردش 0.4 متر – مینیمم بلندای موتور خانه در پیرامون عبور و مرور 200 سانتی متر است. – اختلاف فضا برای نصب اسانسور در اصفهان انتهای تکمیل شده ایستگاه آخر تا پایین بام کابین موتورخانه مجاز نیست از 600 سانتی متر کاهش یابد.

پس از آماده سازی موتورخانه  مرحله دیواره سازی | نصب اسانسور در اصفهان

پس از تکمیل نصب ریلها و در پیش از نصب اسانسور در اصفهان و بازرسی نهایی اجرا توسط افرادی که در delsatecco متخصص هستند توسط بهترین شرکت آسانسور در اصفهان بایستی نکاتی که در زیر آمده اجرا گردد. عملیااتی کردن دیواره سازی اطراف درها بواسطه آجر یا بلوک یا کاورهای فلزی – کاورها به شکلهای خاص نباید از دیواره درها جلوتر باشند البته در طرف چاهک و باید همطراز باشند.

نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

دلساتک delsatecco

شکل 2 پلن آماده سازی اسانسور

عملیات کابل کشی و انتصاب تابلو برق سه فاز

عملیات کابل و تابلو سه فاز اهمیت ویژه ای داراست و این مرحله از نصب اسانسور در اصفهان باید به صورت زیر عملیاتی شود. 1- نصب کابل سه فاز از کنتور تا موتورخانه 2- اتصال کابل زمین 3- اختلاف فضای کنتور تا مکانی که قرار است تابلو توسط delsatecco.com بهترین شرکت آسانسور در اصفهان اتصال یابد اگر اختلاف فضا بیشتر از استاندارد باشد باید لحاظ گردد و کابل اضافه شود. 4- در فواصل اصولی از کابل 5*16 میلیمتر که برای بالابر 8 و 13 نفره و 5*10 میلیمتر برای 4و 6 نفره. لوازم برای تابلو سه فاز:1- به تعداد سه فیوز برای بالابر 8 و 13 نفره و باری 2- کلید دوشاخ و فیوز مینیاتوری برای نورانی کردن موتورخانه ، چاهک و فن موتور خانه 5- ترموستات 6- عملیات اجرایی خریدار در زمان نصب 7- ایجاد کدهای درست برای نصب درها 8- دیواره سازی اطراف چاهک


کدام یک تعدا کنتاکتور های قدرت را به درستی نشان می دهد؟

 

تند-کند-بالا-پایین


کلیدی است که وظیفه آن قطع و وصل نمودن برق و کنترل موتورهای دیگر مصرف کننده های اکتریکی است.

 

کنتاکتور


احضار کالکتیو دان و کالکتیو سلکتو به ترتیب مربوط به چیست؟

 

جلوگیری به احضاری که خالف جهت کابین است-در حین حرکت از باال به پایین به کلیه احضارها پاسخ می دهد.

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

بهترین شرکت آسانسور در اصفهاننصب اسانسور در اصفهان

delsateccoاسانسور اصفهانبهترین شرکت آسانسور در اصفهانبهترین شرکت نصب اسانسوردلساتکقیمت نصب آسانسورنصب آسانسورنصب آسانسور در اصفهاننصب اسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهاننصب اسانسور دراصفهاننصب و خدمات آسانسورنصب و سرویس آسانسورهزینه نصب آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *