نصب اسانسور در اصفهان | ۶ مورد در زمان زدن چاله آسانسور!

نصب اسانسور در اصفهان | آسانسور اصفهان

نصب اسانسور در اصفهان | آسانسور اصفهان دلساتک | delsatecco


نصب اسانسور در اصفهان | آسانسور اصفهان

عنوان۶ موردی که در زمان زدن چاله آسانسور باید رعایت کرد
نویسندهSir Vahid Ebrahimi
دپارتمانojshid
زمان بندی00:13:40
تعداد کلمات1340
تاریخ29.10.2020

فهرست مطالب

تعریف چاله بالابر در اسانسورهای ساختمان | نصب اسانسور در اصفهان

نکاتی درباره ایجاد چاه بالابر در ساختمان های اداری مسکونی

قطعات تشکیل شده در بالابر | نصب اسانسور در اصفهان

قطعه های اسانسور از وزنه تعادل تا پارشوت  در اسانسور

قطعه های اسانسور از گاونر تا بافر در اسانسور

اندازه های چاه برای نصب بالابر در ساختمان تجاری مسکونی

تعیین  سایز عرض  و ارتفاع چاه | نصب اسانسور در اصفهان

چگونگی عملیاتی کردن حفر چاهک بالابر در ساختمان مسکونی و اداری

فهرست تصاویر

شکل 1 چاهک اسانسور

شکل 2 پاراشوت اسانسور

تعریف چاله بالابر در اسانسورهای ساختمان | نصب اسانسور در اصفهان

برای اینکه در یابیم که چاله و چاه چه نکاتی و اصولی دارند نخست باید با این دو عبارت مصطلح در اسانسور آشنایی پیدا کنید در این باره تعاریفی را به شما ارائه می دهیم تا با این اصطلاحات بیشتر آشنا شوید. چاه آسانسور اصفهان دلساتک را همیشه محوطه ای در نظر میگیرند که مانند یک تونل قائم از انتهایی ترین کف ساختمان و تا محوطه ای در مرتفع ترین جای مجتمع به نام موتورخانه ادامه دارد و اتاقک بالابر و کلیه ملزومات آن در این فضا طی طریق می کنند. با نگاهی به شکل 1 چاهک اسانسور در خواهیم یافت که نصب اسانسور در اصفهان چنین چاهی متشکل از دیواره ها درونی طبقه ها و درهای احاطه گردیده این نکته را بایستی در نظر گرفت که مکانی که ریل در آن انتقال بالابر را برعهده دارد بعضی از قطعات نصبی در آنجا نصب خواهند شد.

نکاتی درباره ایجاد چاه بالابر در ساختمان های اداری مسکونی

نکاتی را که باید برای حفر چاه آسانسور اصفهان مراعات کرد نخستین نکته این است که چاه اسانسور کاملا باید قائم و بدون هیچگونه مارپیچ بودن و ناهمواری به بیان ساده تر کاملا تراز باشد. و این نکته را در نظر داشته باشید که نصب هرگونه تجهیزاتی که مربوط به بالابر نباشد مجاز به نصب آن نیستید. سایزهای این مکان طبق اصولی که خواهیم گفت صورت می گیرد. شیوه طراحی ساختمان تعیین می کند که در پلن بالابر توانایی مشاهده سایزهای منطقی را می توان دید. ولی چاهک که به عبارتی انتهایی ترین بخش بالابر است. در اصل چاهک مقطعی از نصب اسانسور در اصفهان می باشد. چاهک بالابر به منظور ایجاد فضایی است برای امنیت تکنسین های دلساتک میباشد. و انتصاب بعضی امکانات که عبارتنداز: بافر در پی عملیاتی خواهد شد.

قطعات تشکیل شده در بالابر | نصب اسانسور در اصفهان

مکانیزم آسانسور اصفهان که تشکیل شده از قطعات ماشینی که از قطعاتی تشکلیل شده که همه مکانیکی هستند. که در بند زیر به آنها اشاراتی خواهیم داشت. 1- اتاقک بالابر که قابلیت انتقال افراد و اجسام را دارد. که تشکیل شده از سطح برای ایستادن دیواره ها برای ایمنی برای اشخاص یا کالاها بام و درها. 2- شاسی: موادی از جنس پروفیل در پیرامون چاه قرار دارد که چهارچوب چاه بالابر دلساتک را تشریح میکند. مکان جفت شدن ریل ها و لوازم جانبی است. رابط که نقش آن به عنوان پشتیبان ریل ها را به سازه ها و جداره چاه بالابر که نصب اسانسور در اصفهان قرار است انجام گیرد ، ارتباط می دهد. و برای انجام این کار از بست ویژه و پیچ و مهره بهره می گیرند. 3- موتورخانه: مکانی می باشد که موتور ، تابلو هدایتگر و کلیه ملزومات جانبی را نگه میدارد.

قطعه های اسانسور از وزنه تعادل تا پارشوت  در اسانسور

4- وزنه تعادل : اتصال این قطعه که وظیفه آن متوازن کردن سنگینی اتاقک آسانسور اصفهان  delsatecco و قسمتی از گنجایش بالابر. زمانی که موتور بالابر که متصل به کابل هاست اتاقک را انتقال می دهد. این وزنه عکس عمل می کند. و به این طریق اتاقک را هدایت میکند. 5- ریل ها : قطعه های فلزی است که با برش تی شکل یا ال شکل که کنترل اتاقک را در دست دارند این قطعه وزنه تعادل را هم کنترل خواهد کرد. و این عمل سبب عمودی حرکت کردن بالابر خواهد شد. 6- پاراشوت: دستگاه ماشینی که دست کم در بخش تحتانی در نصب اسانسور در اصفهان ابتدای فریم اتاقک و وزنه قرار می گیرد. و در فوریتهای ضروری با بالا رفتن غیر طبیعی حرکت بالابر اکتیو شده و بواسطه درگیر شدن اتاقک و وزنه به ریل موجب ایستادن دستگاه خواهد شد. با توجه به شکل 2 پاراشوت اسانسور

نصب اسانسور در اصفهان | آسانسور اصفهان

دلساتک | delsatecco

شکل 1 چاهک اسانسور

قطعه های اسانسور از گاونر تا بافر در اسانسور

 7- گاورنر: قطعه ای است مکانیکی که بواسطه کابل یا زنجیر به پاراشوت اتاقک آسانسور اصفهان دلساتک یا وزنه ارتباط داشته و در هنگام بالا رفتن حرکت اتاقک درگیر بوده و در این هنگام برق کات شده و مکانیزم پاراشوت عمل می کند. 8- بافر: قطعه ای فنر مانند است که مانع از تصادم ناگهانی اتاقک و وزنه به سطح چاهک است که چنین قطعه ای باید بگونه ای ساخته شود که امکان این را داشته باشد که قابلیت کند کردن سرعت را پیدا کند. در پارگراف و بند بعدی در مورد ابعاد و چاهک اسانسور بیشتر سخن خواهیم گفت.نصب اسانسور در اصفهان که این بخش را به اجمال توضیح خواهیم داد.

اندازه های چاه برای نصب بالابر در ساختمان تجاری مسکونی

سایز چاه بالابر با دقت بر تنوع اسانسور و طراحی مجتمع ساخته شده تعیین می گردد. چاهک انتهایی ترین بالابر در پی مجتمع می باشد. در واقع این چاله بخشی از چاه است و مکان لازم برای سرویس و خدمات و اتصال بافر است. برای مشخص کردن سایز نخستین موردی که باید به آن اشاره کرد طرز استفاده از بالابر است. برای انتقال اجسام خانه باید بزرگترین وسیله را در نظر گرفت تا برای سوار کردن آن وسیله در اسانسور به چالشی برنخوریم. به طور برای سوار کردن وسیله ای مانند یخچال باید اندازه در بالابر160 سانتی متر باشد. در نصب اسانسور در اصفهان این نکته را به یاد داشته باشید که درب های اتوماتیک به مکان بیشتری در آسانسور اصفهان دلساتک نیاز دارند. این فضای بیشتر باید نسبت به اندازه در 2 برابر باشد.

 تعیین  سایز عرض  و ارتفاع چاه | نصب اسانسور در اصفهان

برای تخمین اندازه های عرض چاهک باید این را در نظر گرفت که گنجایش بالابر چه اندازه است به گونه ای که برای هر فرد تخمین 10 سانتی متر فضا برای ژرفای چاهک نیاز داریم. توصیه دلساتک برای گنجایش 8 نفر به بالا ژرف 170 سانتی متر فضا نیاز داریم که به نسبت 5 نفره که در بالا اشاره شد سه یا چهار برابر خواهد بود. برای مشخص کردن بلندای باید اینگونه گفت که مینیمم اندازه چاهک زیرین باید 150 سانتی متر بشود. اندازه چاله 10 سانتی متر کوچک تر از اندازه چاله ای است که برای بالابر برای انجام نصب اسانسور در اصفهان نظر گرفته ایم. در مورد برق بالابر باید از لامپ های تونلی بهره می گیریم. نکتنه قابل توجه این است در که لامپ های دارای فاکتور IP 44 می توانند برای نورانی کردن آسانسور اصفهان بکار روند.

نصب اسانسور در اصفهان | آسانسور اصفهان

دلساتک | delsatecco

شکل 2 پاراشوت اسانسور

چگونگی عملیاتی کردن حفر چاهک بالابر در ساختمان مسکونی و اداری

بکار بردن آسانسور اصفهان باید نکاتی را در نظر گرفت که در زیر به آن اشاراتی خواهیم داشت که باید در این زمان بدان توجه کرد به طور مثال بلندایی که تکنسین های delsatecco.com برای بالابر در نظر دارند از سطح چاهک تا کف طراحی نخستین ایستگاه بالبر یا همان ژرفای چاهک مینیمم بایستی 1.6 متر بوده و اینکه این بلندا مینیمم جای مورد نیاز برای اتصال قطعه های بافر و ایستگاه زیرین و سطح ستونهای مربوط با آنها ستونهای کوچکی که در قسمت تحتانی ریل و سطح ستونهای قسمت پایینی شاسی بالابر است. این نکته را در نظرتان باشد در نصب اسانسور در اصفهان این جا مکانی است برای این که تکنسین برای سرویس و تعمیر مکانی ایمن داشته باشد. در صورت حرکت ناگهانی بالابر فنی کار میتواند در این مکان از مرگ حتمی نجات پیدا کند. روشنایی آن باید در ارتفاع 0.4 متری از سطح چاهک باشد.

در ترمینال تابلو کنترل آسانسور چه نوع ترمینال هایی برای روشنایی تایمر کابین و برای ورودی برق روشنایی و پریز می باشد؟

FCL-CL

اگر کابین آسانسور در طبقه خاصی بایستد و دیگر حرکت نکند عیب کار کجاست؟

در ورودی ۰FT فعال است
سوئیچ OVL خراب است

……………………… جهت جلوگیری از افزایش سرعت آسانسور و متوقف کردن آن در صورتی که در لوله کشی انتقال روغن نقص یا خرابی ایجاد می شود.

شیرهای کنترل ایمنی

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

آسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهان

delsateccoآسانسور اصفهاناسانسور اصفهاندلساتکقیمت نصب آسانسورنصب آسانسورنصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب اسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهاننصب اسانسور دراصفهاننصب و خدمات آسانسورنصب و سرویس آسانسورهزینه نصب آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *