نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان دلساتک delsatecco


نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

تاریخ28.10.2020
عنوان۷ اتصال مهم هنگام نصب آسانسور
نویسندهSir Vahid Ebrahimi
دپارتماناوج شید
زمان بندی00:11:34
تعداد کلمات1134

فهرست مطالب

پیش گفتار در اتصال مهم هنگام نصب اسانسور

نصب بالابر گام نخست نصب و راه اندازی شروع از ریل

عوامل مهم در انتخاب و نصب راه اندازی اسانسور ساختمان

ارتباطات برای بالابر اتصالات زمین

امتیازات اتصال ارت در مدار بالابر برای ساختمان اداری و مسکونی

ارکان اصلی که در نصب بالابر نیاز است به زمین متصل شود

ارتباط ارت با مدار بالابر

متصل شدن بالابر به سازه برای نصب اسانسور

فهرست تصاویر

شکل 1 کابین اسانسور

شکل 2 اتصالات اسانسور

پیش گفتار در اتصال مهم هنگام نصب اسانسور | نصب اسانسور در اصفهان

نصب بالابر از ارکان مهم در نصب اسانسور در اصفهان می باشد. متذکر خواهیم شد که به توصیه بهترین شرکت آسانسور در اصفهان دلساتک چنانچه در این گام دچار نقص باشیم اگر از بهترین قطعات هم بهره مند شویم در نهایت دچار مشکل خواهیم شد. این نگرش سبب شده که تمام کارشناسان به این نتایج برسند که در این مرحله بر طبق شکل 1 کابین اسانسور باید تمام تجربه و مهارت خود را به کار گیرند تا این گام از اجرای بالابر را به خوبی پشت سر گذارند. در این نوشتار به این نکات اشاره خواهیم داشت که با رعایت چه نکاتی بهترین کا را به خریدار تحویل دهیم.

نصب بالابر گام نخست نصب و راه اندازی شروع از ریل

پلن کلی به این شکل است که ابتدا از محلی که قرار است بالابر نصب شود نقشه ای تهیه شده  و طبق این پلن وضعیت نصب ریلها و درها بررسی شده که بواسطه توصیه های دیزاینر بهترین نقطه ای که برای نصب اسانسور در اصفهان در مورد ریلی که کنترل و هدایت اتاقک را برعهده دارد نقطه ای از محل است که به بیانی ساده مرکز صقل اتاقک باشد. در این باره این طور میتوان گفت که به این ترتیب کمترین استهلاک را در بالابر داریم. در بهترین شرکت آسانسور در اصفهان این موارد بسیار رعایت شده و در اسانسورهایی که توسط دلساتک نصب می گردد کمترین استهلاک را خواهید داشت.

عوامل مهم در انتخاب و نصب راه اندازی اسانسور ساختمان

در گزینش هر مکانیزمی عامل های مهمی دخالت دارند که سبب راه اندازی موفق در یک کار خواهند شد در نصب اسانسور بهترین شرکت آسانسور در اصفهان دلساتک نیز این عوامل بی تاثیر نخواهند بود. به بیان ساده تر این که باید جزئیات را به صورت گام به گام اجرا کرد. به عبارت دیگر باید اینگونه گفت که در هر کاری خارج از امکانات و بستری که فراهم است باید طبق استانداردهایی پیش رفت تا چالش و مشکلی پیش نیاید. در این نوشتار کوشش کردیم تا راه کارهایی را به شما ارائه کنیم تا پر اهمیت ترین موارد را در نصب اسانسور در اصفهان را در اینجا بازگو کنیم مطابق با شکل 2 اتصالات اسانسور

ارتباطات برای بالابر اتصالات زمین | نصب اسانسور در اصفهان

این بار نوشتار ما اختصاص به این دارد که امتیازات اتصال ارت در بالابر کدامیک است. اما بهتر آن است که در ابتدای امر تعریفی از اتصال ارت ارائه دهیم. توصیف ما از بودن یک اتصال ارت در نصب اسانسور در اصفهان شاید این باشد که به یک ارتباط مداری به زمین بواسطه یک اتصال که قادر باشد ولتاژهای کنترل نشده در مدار را هدایت کند. یک اتصل به زمین برقرار کردیم. از قبل همه در جریانیم که مکانیزم بالابر بهترین شرکت آسانسور در اصفهان دلساتک یک دستگاه مکانیکی و برقی است. به همین سبب در بالابر که تلفیقی از این دو علم است باید دانست که الکترونیک و قدرت و کنترل کاربرد زیادی دارد.

نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

دلساتک delsatecco

شکل 1 کابین اسانسور

امتیازات اتصال ارت در مدار بالابر برای ساختمان اداری و مسکونی

متصل کردن به زمین در هنگام  نصب اسانسور در اصفهان امکان مانع شدن از بیشتر شدن الکتریسته ساکن در محل نصب بالابر در هنگام رعد و برق شده و سبب ایمنی افرلاد و همچنین خسارت ندیدن بالابر خواهد شد. برای دارا بودن یک ارتینگ قابل قبول ابتدا باید مکانی را یافت که استحکام پایینی را داشته باشد. تا در موقع ایجاد هر گونه اتصالی تمام جریان از مدار خارج شده و این کار که با توجه به سیم کشی اسانسور ساختمان باعث می گردد. روش و شیوه کار بهترین شرکت آسانسور در اصفهان delsatecco اینگونه است که بالابر توسط یک کابل به شینه ارتباط پیدا کرده و بعد این شین را با کابل ارتینگ کرده و به این ترتیب خطرات احتمالی را برای افراد و خود اسانسور تا حد زیادی به صفر رسانده و این اطمینان را به خریدار داده که امنیت لازم برای استفاده از بالابر را خواهیم داشت.

ارکان اصلی که در نصب بالابر نیاز است به زمین متصل شود

از اتصالات مهمی که در نصب اسانسور در اصفهان برای زمین باید رعایت کرد 1- متصل بودن به تابلو فرمان 2- موتور 3- اتاقک و ریل ها 4- اتصال به سازه 5- تابلو هدایت گر. تابلو فرمان ها باس یا ین از جنس مس هستند بنابراین یک سر کابل به شین ارتباط دارد و این ارتباط از طریق از پیچ و مهره از کابل به باس می رسد. در اتصال زمین موتور : موتور که مهمترین عضو قسمت برقی و مکانیکی بایستی اتصال زمین را دارا باشد. این ارتباط توسط پیچ و مهره یا پرچ کردن کابل زمین و سر کابل توسط بهترین شرکت آسانسور در اصفهان delsatecco آماده می گردد.

ارتباط ارت با مدار بالابر | نصب اسانسور در اصفهان

اتاقک بالابر کششی به سبب حمل افراد باید بواسط کابلی پس از نصب اسانسور در اصفهان که از داکت انتقال داده می شود به ارت ارتباط می یابد. به این خاطر اگر اتاقک که شئی در رفت و آمد است ولتا یا باری اضافی داشته باشد. ولتاژ ساکن در محفظه گردآوری شده بواسط کابل ارتباط زمین بهترین که توسط بهترین شرکت آسانسور در اصفهان delsatecco این ولتاژ سکون یافته به ارت خالی شده و اخلالی در مکانیزم مونیتور درون اتاقک ظاهر نمی شود.

نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

دلساتک delsatecco

شکل 2 اتصالات اسانسور

متصل شدن بالابر به سازه

سازه بالابر برای نصب اسانسور در اصفهان فقط از یک جهت به سازه نخست ارتباط دارد. برای ذیزاین کردن ارتباطات بالابر نموداری ارائه دادیم که تشریح می کند که گنجایش بالابر چند نفره است. از مصالحی و اینکه ریل از چه جنسی باشد و از چه براکتی بهره ببریم. درباره شیوه ارتباط بطور اعم می توانیم  در مجتمع های بتونی با گذاشتن پلیت درون ستون بواسطه شاخه های نبشی بالابر با جوشکاری محکم کنید نبشی برای اسانسور رل ریل را بازی میکند. نکته جالب این که به مهاربند احتیاجی نیست. دارای دیافراگمی است با باری که بواسطه سیم حائل می گردد. بهترین شرکت آسانسور در اصفهان delsatecco.com

در ترمینال تابلو کنترل آسانسور ،چه نوع ترمینال هایی برگشت سری استپ کابین و برگشت دور انداز اجباری پایین می باشد؟

CB1-TP4

در ترمینال تابلو کنترل ،چه نوع ترمینال هایی برای سنسور توقف آسانسور و برای تحریک سخن گو است؟

TR- LEF

در ترمینال تابلو کنترل چه نوع ترمینال هایی برای میکرو سوئیچ و برای برق دائم روی کابین می باشد؟

CPL – OPL

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

بهترین شرکت آسانسور در اصفهاننصب اسانسور در اصفهان

delsateccoاسانسور اصفهانبهترین شرکت آسانسور در اصفهانبهترین شرکت نصب اسانسوردلساتکنصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب اسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهاننصب اسانسور دراصفهاننصب و خدمات آسانسورنصب و سرویس آسانسورهزینه نصب آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *