نصب اسانسور در اصفهان | ۸ مدل حرکت آسانسور | آسانسور اصفهان

نصب اسانسور در اصفهان | آسانسور اصفهان

نصب اسانسور در اصفهان آسانسور اصفهان دلساتک delsatecco


نصب اسانسور در اصفهان | آسانسور اصفهان

Date31.10.2020
Title۸ مدل حرکت آسانسور
BySir Vahid Ebrahimi
DepartmentOjshid
Time00:12:21
Counter1221

فهرست مطالب

پیش گفتار برای مدل های حرکت در اسانسور | نصب اسانسور در اصفهان

گونه های متنوع اسانسور در ساختمان های مسکونی ، اداری و تجاری

آسانسورهای کششی نخستین گونه از بالابرهای مسافربری تجاری و مسکونی

موارد تعیین کننده در انتقال آرام در بالابر | نصب اسانسور در اصفهان

آسانسورهای کششی تک سرعته در ساختمان های مسکونی و تجاری

نیاز کفشک ها و اسانسورهای هیدرولیک در اسانسور اصفهان

تعریف اسانسورهای هیدرولیک امتیازات و معایب | نصب اسانسور در اصفهان

اسانسورهای هیدرولیک سیستم غیر مستقیم امتیازات و معایب آن

فهرست تصاویر

شکل 1 انواع اسانسور

شکل 2 اسانسور کششی

پیش گفتار برای مدل های حرکت در اسانسور | نصب اسانسور در اصفهان

در دنیای کنونی ما در عصر پر از شتاب که هرکدام از ما برای رسیدن به اهداف خود سخت در تلاش است چاره ای جز کوتاه کردن مسیر پر از پیچیدگی های زندگی نداریم به همین دلیل و به همین سبب فن آوری به کمک ما برای رسیدن به اهدافمان ابداع شدند. از نیازهای امروز زندگی ما می توان به بالابرهایی اشاره کرد که هر روز جمعیت زیادی از مردم را به نقاط مختلف ساختمان هدایت می کنند. و ما بدون توجه به عملکرد آنها مدام از آن استفاده میکنیم اما برعهده ما است که بدانیم  شیوه کار برای انجام نصب اسانسور در اصفهان چگونه است. آسانسور اصفهان که از برندهای آن دلساتک میباشد با توجه به شکل 1 انواع اسانسور را میتوان مشاهده کرد.

گونه های متنوع اسانسور در ساختمان های مسکونی ، اداری و تجاری

برای هرگونه خرید و استفاده از بالابر باید به تنوع آن توجه کرد در اسانسورهای امروزی که به سه بخش تقسیم بندی میشوند. 1- بالابر کششی 2- بالابر هیدرولیکی 3- بالابر کارگاهی. دو نوع نخست از بالابرهای نفری یا مسافری که بر حسب گنجایش ، سریع بودن ، شمارنده درها ، تنوع اتاقک نوع های مختلفی را تشکیل میدهند. این نوع اسانسورها که بیشترین مورد استفاده را دارند در روزهای نخست نیاز به فردی جهت متصدی داشتند. که این متصدی ها برای نیاز مسافران به ناچار از داخل اتاقک خارج نمی شدند. هر چند این شغل در بالابر پس از نصب اسانسور در اصفهان ایجاد میشد و به صورت شیفت انجام می گرفت اما برای آسانسور اصفهان دلساتک چالش و مشکلات خاص خود را داشت.

آسانسورهای کششی نخستین گونه از بالابرهای مسافربری تجاری و مسکونی

این گونه از بالابرها از پر کابردترین گونه از بالابرها ست که تجربه و سبقه طولانی تری نسبت به دیگر اسانسورها دارد. که هم در مجتمع های مسکونی و هم تجاری استفاده میشود مطابق شکل 2 اسانسور کششی. در این نوع از بالابرها که در بالا اشاره شد از کابل و وزنه تعادل و فلکه تشکیل شده که نیروی محرکه آن توسط گیربکس و الکتروموتور است و اتاقک از طریق تعدادی از ریسمان های فولادی که همان سیم بکسل یا کابل میباشد به وزنه تعادل رتباط دارد. داستان این است که باید دانست در نصب اسانسور در اصفهان این عملکرد نقش مهمی در ایمنی اسانسور دارد. در آسانسور اصفهان فنی کاران دلساتک به صورت زمان بندی شده چک کردن بالابر را انجام می دهند.

نصب اسانسور در اصفهان | آسانسور اصفهان

دلساتک delsatecco

شکل 1 انواع اسانسور

موارد تعیین کننده در انتقال آرام در بالابر | نصب اسانسور در اصفهان

در اسانسورهایی که افراد را انتقال میدهند چند قطعه در جابجایی آرام و بدون لرزش موثرند که در زیر به آنها اشاراتی خواهیم داشت.1- ساختار تابلو کنترل 2- شیوه و روش نصب ریل 3- پاکیزه بودن ریل و مدل و ست بودن کفشک ها. تابلو کنترل کننده بالابر به دو گونه بخش بندی میگردد که نوع اول AC2  که دو سرعته میباشد. در این بالابرها که آغاز به کار این نوع اسانسورها و توقفشان به صورت یک دفعه ای میباشد. البته این روش در این گونه بالابرها طبیعی و امری عادی است به این دلیل که دارای دو حرکتند بعد نصب اسانسور در اصفهان. حال حرکتند یا ایستادن ابتدا این آسانسور اصفهان دلساتک با کمترین توان شروع بکار میکنند و برای توقف با بیشترین توان.

آسانسورهای کششی تک سرعته در ساختمان های مسکونی و تجاری

اما آسانسور اصفهان  delsatecco تک سرعته با دارا بودن درایو میتوان کنترل ایستادن و راه افتادن آن را کنترل کرد. به عبارتی میتوان حرکت بالابر را آرام کرد در این گونه از بالابرها درایو توان برقی را به تناوب و به صورت صعودی نزولی برای موتور فراهم کرده و حرکت آن به ارامی آغاز میگردد. و سرعت نهایی میرسد. برای توقف کردن هم توان برقی که به شکل صعودی نزولی فراهم میگردد بدون تکان ناگهانی باعث ایستی به ارامی خواهد شد. ریل ها نیز رکن اصلی را ایفا میکنند و سبب این میگردد که اتاقک از راه خود خارج نگردد نصب اسانسور در اصفهان باید طبق اصولی انجام گیرد. یکی از این اصول نصب درست ریل است. که وجود این ریل باعث حرکت عمودی میشود.

نیاز کفشک ها و اسانسورهای هیدرولیک در اسانسور اصفهان

کفشک ها ابزاری میباشند که از متریال چدنی هستند که برروی اتاقک اتصال می یابند. ارتباط دهنده اتاقک به ریل اند. کفشک ها نقشی را بازی میکنند که بواسطه آنها اتاقک از بین ریل بیرون نمیرود. دو نوع کفشک ها در دو گونه لغزشی و غلطکی است. لغزشی که با دارا بودن لنت هایی است که دور ریل قرار گرفته و موجب شده نام دیگر این گونه از کفشک ها که با نام رولر خوانده میشود. با داشتن سه چرخ و بلبرینگ که به گونه مثلثی به ریل وصل بوده و اتاقک را کنترل میکند. برای ساختمان های کنونی برای  نصب اسانسور در اصفهان از بالابرهای هیدرولیکی استفاده میکنند. این بالابرها با توان و قدرت فشار روغن عمل می کنند فضای کمتر. آسانسور اصفهان delsatecco

نصب اسانسور در اصفهان | آسانسور اصفهان

دلساتک delsatecco

شکل 2 اسانسور کششی

تعریف اسانسورهای هیدرولیک امتیازات و معایب | نصب اسانسور در اصفهان

تعریف این بالابر به این گونه است که تحت نیروی فشار روغن فعالیت انجام میدهد. این گونه از بالابرها در قیاس با کششی جای کمتری را خواهد گشت. و احتیاجی به موتورخانه نیست. بالابرهای هیدرولیکی به مکانهایی برای راه های کوتاه و گنجایش بیشتر عملیاتی میشوند. و فشاری و قدرتی بر سازه وارد نمیشود. در بالابر هیدرولیک یکی از مواردی که در حرکت جک و پاورپونیت میباشد. فعالیت این بالابر به گونه ای است که پرفشار کردن روغن به سمت جلو رانده و به جک انتقال داده شده و بالابر به جلو رانده میشود. نیروی محرکه در این بالابر در نصب اسانسور در اصفهان  به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم بخش بندی شده است. جک به یوک مستقیم وصل است. آسانسور اصفهان delsatecco.

اسانسورهای هیدرولیک سیستم غیر مستقیم امتیازات و معایب آن

در مکانیزم غیر مستقیم شیوه حرکت در بالابرهای هیدرولیک بوسیله کابل به یوک سبب انتقال و حرکت میشود. امتیازاتی برای بالابر هیدرولیکی: 1- دارای توانایی اتصال شیشه در سه سو 2- کات شدن برق سبب ایست بالابر نمیگردد. 3- فضای کتری را میگیرد. 4- در این گونه بالابر از توان جاذبه زمین برای فرود امدن بالابر میگردد. مصرف انرژی کاهش می یابد. 5- امنیت چنین بالابری بالاست. 6- دارای توان و قدرت بالایی است و بازده زیاد و مصرف کم میباشد. 7- بالابر مفیدترین امکان برای کالاهای با وزنه بالاست. اما معایب برای اسانسور هیدرولیکی 1- این اسانسورها بعد از نصب اسانسور در اصفهان محدویت سرعت دارند 2- ولتاژ کم نمیشود. انتقال برق باید از کابلهایی سازگار با قدرت موتور منتقل شود. آسانسور اصفهان delsatecco.com

علت قطع و وصل سریع کنتاکتور در زمان کنترل نهایی آسانسور کدام مورد می باشد؟

اشکال در مسیر سری کنتاکتور
ضعیف بودن ولتاژ شبکه
ایراد در کنتاکتور بسته کمکی

در تابلوی کنترل آسانسور کدام ترمینال مشترک لامپ های جهت پایین در سیستم COLLECTIVE-SELECTIVE می باشد؟ ( نمونه سوالات فنی حرفه ای آسانسور )

LDN

در تابلوی کنترل آسانسور کدام ترمینال برای اپرتینگ کردن تمام تجهیزات آسانسور به زمین است؟

EARTH

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

آسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهان

delsateccoاسانسور اصفهاندلساتکقیمت نصب آسانسورنصب آسانسورنصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب اسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهاننصب اسانسور دراصفهاننصب و سرویس آسانسورهزینه نصب آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *