نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان Delsatecco | دلساتک


نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

Date09.11.2020
Subject08 important points when replacing the elevator motor
BySir Vahid Ebrahimi
DepartmenOjshid
Timer00:11:04
Counter1104

فهرست مطالب

تعریف و انواع موتور اسانسور در ساختمان | نصب اسانسور در اصفهان

موتورهای کششی تعریف ، تنوع دسته بندی در اسانسور ساختمان

موتورهای کششی موتورهای گیربکس دو سرعته برای اسانسور |  نصب اسانسور در اصفهان

موتور گیرلس از انواع موتور اسانسور در ساختمان اداری و مسکونی

موتور هیدرولیک تعریف تنوع آن |  نصب اسانسور در اصفهان

موتور پنوماتیک تشریح و کابرد آن در بالابرهای پنوماتیک

تنوع سرویس ها و پشتیبانی مرتبط با تعمیر موتور بالابر

فهرست تصاویر

شکل 1 موتور اسانسور کششی هیدرولیک پنوماتیک

شکل 2 موتور گیرلس

تعریف و انواع موتور اسانسور در ساختمان | نصب اسانسور در اصفهان

موتور  یک وسیله ای با توان بالا برای فراهم آوردن نیروی محرکه است. هر وسیله ای برای انتقال و حرکت کردن نیاز به موتور دارد. بیاید نگاهی به تعریف این قطعه پر کاربرد داشته باشیم. موتور را اینگونه معرفی خواهیم کرد که قلب تپنده هر ماشین را به اصطلاح عامیانه موتور گویند در بالابر این قطعه مهمترین و پر اهمیت ترین بخش اسانسور دلساتک بهترین شرکت آسانسور در اصفهان می باشد. توان حرکتی بالابر با موتور به جریان می افتد. اما در مورد اقسام موتور هم باید نکاتی را برای شما خاطر نشان کنیم. اقسام و تنوع موتور اسانسورها در نصب اسانسور در اصفهان با توجه به شکل 1 موتور اسانسور کششی هیدرولیک پنوماتیک عباتند از:

  1. موتورهای کششی
  2. موتورهای هیدرولیکی
  3. موتورهای پنوماتیک

موتورهای کششی تعریف ، تنوع دسته بندی در اسانسور ساختمان

موتورهای کششی : تنوع و کابرد این نوع بالابرها دلساتک بهترین شرکت آسانسور در اصفهان زیاد است نکته مهم این است که توان حرکتی بالابرهای کششی تنها با موتور به کار نمی افتد نکته این است که قسمتی از آن بواسطه وزنه فراهم میگردد. و این موجب خواهد شد تا به موتور فشار کمتری وارد شود تنوع موتورهای کششی به دو شکل انجام می گردد. 1- گیربکس 2- گیرلس بخش بندی خواهد شد. که در زیر به آنها اشاره خواهد شد. موتورهای گیربکس که به دو نوع 1- تک سرعته 2- دو سرعته تقسیم میشود. موتورتک سرعته : در نصب اسانسور در اصفهان این گونه از بالابرها فقط یک سرعت در موتور وجود دارد که که فقط با این سرعت اسانسور عمل انتقال را انجام خواهند داد. برای ایستادن بالابر در تراز ترمز سرعت موتور را کاهش داده در سرانجام کار در طبقه هدف بالابر متوقف میشود.

موتورهای کششی موتورهای گیربکس دو سرعته برای اسانسور |  نصب اسانسور در اصفهان

موتور دو سرعته : این موتور بهترین شرکت آسانسور در اصفهان دارای دو نوع سیم پیچ است. بالابر ابتدا با بیشترین قدرت خود استارت زده و عمل انتقال را انجام میدهد نکته جالب این که در فاصله کمی مانده به طبقه مورد نظر سیم پیچ دوم با دور کم استارت زده و اسانسور در تراز مورد نظر متوقف خواهد شد. برای نداشتن لرزش در اتاقک بالابر دلساتک سکون اولیه اسانسور و نبودن تکانش برای توقف یا به عبارتی ساده تر شتاب منفی از فلایویل که چرخ بزرگ فلزی است با وزن زیاد که ارتباط مستقیم با موتور بالابر دارد بعد نصب اسانسور در اصفهان کار آن جذب نوسانات و تکانش های موتور و نرم کردن کار موتور میباشد.

موتور گیرلس از انواع موتور اسانسور در ساختمان اداری و مسکونی

در این نوع از موتورهای delsatecco بهترین شرکت آسانسور در اصفهان که به گیرلس موسومند انتقال قدرت بطور اخص به قرقره کششی انتقال یافته که به عبارت ساده تر این موتور گیربکس ندارد. نکته مثبت این نوع موتور تغییر در جریان و بسامد آن میباشد. و این نکته سبب شده تا این موتور برای بالابرهایی که سرعت زیاد و ترافیک بالایی دارند. بکار گرفته شود. شیوه کار بدین شکل است که وقتی بالابر شروع به کار کردن میکند با سرعت صفر حرکت کرده و کم کم سریع تر شده تا به نهایت سرعت خود برسد و برای توقف بعد از نصب اسانسور در اصفهان عکس شده و بالابر در تراز ایست خواهد کرد. با توجه به شکل 2 موتور گیرلس

نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

شکل 1 موتور اسانسور کششی هیدرولیک پنوماتیک

موتور هیدرولیک تعریف تنوع آن |  نصب اسانسور در اصفهان

موتور هیدرولیک delsatecco بر طبق روند اصل پاسکال و توان نیروی فشار روغن عملیات انتقال را تا نیروی بیشتری برای انتقال نیاز دارد. این نوع موتورها در بهترین شرکت آسانسور در اصفهان به دو گونه اند: 1- شناور در روغن 2- خشک – هوا – خنک دسته بندی میشوند. موتورهای شناور در روغن که در پاور پوینت شناورند از نکات مثبت در این نوع اسانسورها میشود به آرام بودن و بی نهایت کم هزینه بودن در جریان برق میباشد. که کابرد آن در بالابرهای خودرو ، خانگی و فروشگاهی است. خشک – هوا – خنک مکان این موتور در کنار مخزن روغن بعد از نصب اسانسور در اصفهان است. از امتیازاتی که این موتور دارد ، استفاده در هر دو وضعیت تک فاز و سه فاز است.

موتور پنوماتیک تشریح و کابرد آن در بالابرهای پنوماتیک

بایستی به این نکته پی برد که این گونه از بالابرهای delsatecco بهترین شرکت آسانسور در اصفهان الگوریتم هوشمندتری نسبت به دیگر بالابرهای شناخته شده دارد. پایه و بنیاد این اسانبر کار کردن در محیط بدون هواست و در این اسانسورها که عملکرد آن با متراکم سازی هوا است. کاربرد این بالابرها در خانه هایی که امنیت در آنها حرف اول را میزند کاربرد دارد به دلیل این که این نوع اسانسورها با فشرده کردن هوا انتقال را انجام میدهند. شیوه اینکار به این شیوه است که موتور انرژی هوای متراکم شده را به واسطه پیستون به توان حرکتی بعد نصب اسانسور در اصفهان مبدل کرده و سرانجام این تبدیل سبب انتقال افراد و اجسام شده کاربرد آن در بالابرهای با گنجایش بالا و ساختمان های مدرن و دوبلکس است.

تنوع سرویس ها و پشتیبانی مرتبط با تعمیر موتور بالابر

سرویس های مرتبط با تعمیرات بالابر در  delsatecco.irبهترین شرکت اسانسور در اصفهان را خواهیم تونست به چند بخش دسته بندی کرد. که متشکل از بعضی از خدمات عملیاتی ، سیم پیچ تنوع الکترو موتور در بالابر ، تازه سازی و مدرن سازی  ، گیربکس موتور بالابر ، پشتیبانی های مربوط  به تعمیرات عمومی موتور ، مگنت ترمز ، بازسازی فن خنک کننده موتور گیربکس ، عوض کردن فلکه و چند مورد دیگر اشاره کرد. بازسازی فلکه اصلی موتور که علتهای خرابی را میتوان در زیر اشاره کرد که یکی از آنها هم جهت نبودن فلکه اصلی با هرزگرد در نصب اسانسور در اصفهان میباشد که بایستی دقیقا مجاور هم و در یک جهت باشند. مورد دوم نبودن یکپارچگی و مطابقت نداشتن کشش کابل در فلکه اصلی است. در حالتی که نیرو و توان بر روی یکی از کابلها از دیگری زیادتر باشد.سبب مستهلک شدن کابل خواهد شد.

نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

Delsatecco | دلساتک

شکل 2 موتور گیرلس

جلوگیری به احضاری که خالف جهت کابین است-در حین حرکت از باال به پایین به کلیه احضارها پاسخ می دهد

احضار کالکتیو دان و کالکتیو سلکتو به ترتیب


۵/۱تا۳

فاصله بین سنسور مدادی تا آهن ربای روی ریلها

۲

تعداد میکرو سوئیچ حد نهای در یک چاه آسانسور که به کار می رود.

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

بهترین شرکت آسانسور در اصفهاننصب اسانسور در اصفهان

delsateccoاسانسور اصفهانبهترین شرکت آسانسور در اصفهانبهترین شرکت نصب اسانسوردلساتکقیمت نصب آسانسورنصب آسانسورنصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب اسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهاننصب اسانسور دراصفهاننصب و خدمات آسانسورنصب و سرویس آسانسورهزینه نصب آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *