نصب آسانسور اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

نصب آسانسور اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان


نصب اسانسور در اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

عنوانهزینه نصب آسانسور
نویسندهSir Vahid Ebrahimi
دپارتماناوج شید
مدت زمان مطالعه00:13:00
تعداد کلمات1265

فهرست مطالب

پیش گفتار | اصطلاحات رایج در نصب اسانسور | نصب اسانسور در اصفهان

اصطلاحات و تعاریف رایج برای نصب از بالابر تا اتاقک فلکه

اصطلاحات و تعاریف برای اسانسور از ترمزهای ایمنی تا لحظه ای ضربه گیر

اصطلاحات رایج اسانسور از ترمز لحظه ای تا مینیمم وزن گسیختگی | نصب اسانسور در اصفهان

اصطلاحات و تعاریف برای اسانسور از تنش ناگهانی اتاقک تا ریل راهنما

کلام اخر

جدول | نصب اسانسور در اصفهان

اددامه جدول هزینه ها

فهرست تصاویر

شکل 1 نصب آسانسور اصفهان

شکل 2 بهترین شرکت اسانسوری

پیش گفتار | اصطلاحات رایج در نصب اسانسور | نصب اسانسور در اصفهان

دلساتک به عنوان بهترین شرکت آسانسور در اصفهان همواره در تلاش بوده تا در راستای سیاست خود در زمینه اسانسور یکی از تخصص های خود را که نصب با برترین متدها در خدمت هموطنان گرامی می باشد. برای نصب اسانسور در اصفهان در زیر اصطلاحاتی برای شما اورده ایم که باید با آن اشنایی داشته باشید. که به وقت زمان و فرصتی که این نوشتار اجازه دهد در اینجا اشاره خواهیم کرد. با ما در ادامه همراه باشید. با توجه به شکل 1 نصب آسانسور اصفهان

اصطلاحات و تعاریف رایج برای نصب از بالابر تا اتاقک فلکه

بهترین شرکت آسانسور در اصفهان: بالابر باری مسافربری : معمولا توسط دلساتک برای انتقال کالا یا مسافر طراحی شده است و ظرفیت محدودی دارد. بالابر با سیستم محرکه کششی اصطکاکی: اسانبری است که انتقال آن به وسیله اصطکاک بین طناب های داخل شیارهای فلکه موتور صورت میگیرد. اسانسور با رانش مثبت: انتقال آن با زنجیر انجام میشود که آویزانند در آن اصطکاک کاربردی ندارد و حرکت آن متفاوت است. اتاق فلکه : کابینی است که در آن فلکه ها قرار دارند و لوازمی از قبیل گاورنر و امکانات برقی نیز امکان قرارگیری در آن را دارا هستند. اما مکانیزم محرکه در آن قرار ندارد. کاربر: شخصی است که در نصب اسانسور در اصفهان مهمترین نقش را ایفا میکند و این خدمات را بکار می برد. گنجایش مفید: مقدار وزنی است که تجهیزات بر مبنای آن گزینش و اماده است.

اصطلاحات و تعاریف برای اسانسور از ترمزهای ایمنی تا لحظه ای ضربه گیر

ترمز ایمنی یا پاراشوت: وسیله ای مکانیکی که در دلساتک به عنوان بهترین شرکت آسانسور در اصفهان در هنگامی که ناگهان سرعت بالا میرود و به عبارتی بهتر گسیختگی سیستم تعلیق اکتیو شده و با درگیر شدن بر روی ریل های راهنمای اتاقک یا وزنه متعادل سازی و متعادل سازی کششی آنها را متوقف کرده و نگه میدارد. ترمز ایمنی تدریجی: این نوع ترمزها روی ریل های راهنما عمل میکند. به طوری که موجب شتاب نگاتیو شده و با تدابیری در نصب اسانسور در اصفهان نیروهای وارد شده به اتاقک و وزنه تعادل را به حد مجاز میرساند. ترمز ایمنی لحظه ای ضربه گیر: گونه ای از ترمز که آنی با ریل راهنما درگیر شده اما کنش در اتاقک یا وزنه متعادل سازی یا متعادل سازی کششی به طریق یک مکانیزم ضربه گیر واسط محدویت پیدا میکند. با توجه به شکل 2 بهترین شرکت اسانسوری

نصب آسانسور اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

شکل 1 نصب آسانسور اصفهان

اصطلاحات رایج اسانسور از ترمز لحظه ای تا مینیمم وزن گسیختگی | نصب اسانسور در اصفهان

ترمز ایمنی لحظه ای : تعریفی که در نصب اسانسور در صفهان از این ترمز داریم آنست که به صورت آنی با ریل ها ی راهنما درگیر است.چاه : فضایی که در آن اتاقک و وزنه تعادلی کششی یا وزنه متعادل سازی مسیر را طی میکند. این فضا عموما بین ته چاهک دیواره ها و سقف چاه مسیرش ادامه دارد. چاهک : قسمتی از چاه که در انتهای ایستگاه اتاقک جا خوش کرده است. مینیمم وزن گسیختگی طناب فولادی : این اصطلاح را میتوان از حاصلضرب مربع قطر نامی طناب و مقاومت کششی نامی سیم و یک ضریب متناسب با ساختار طناب بدست آورد. که delsatec به عنوان بهترین شرکت اسانسور در اصفهان این محاسبات را همیشه در نظر خواهد داشت.

اصطلاحات و تعاریف برای اسانسور از تنش ناگهانی اتاقک تا ریل راهنما

delsatec بهترین شرکت اسانسور در اصفهان : تنش ناگهانی اتاقک : حرکت بی دستور اتاقک با در باز در راستای درهای طبقات به غیر از حرکت ناگهانی از لود شدن تا خالی شدن دقت توقف : فاصله قائم شکل

گرفته بین پورت داخلی اتاقک با پورت طبقه در موقع ایستادن اتاقک در موقعی که اتاقک ایستاده در طبقه مورد نظر و باز شدن کامل درها. دقت هم سطح سازی : فواصل قائم بین پورت داخلی اتاقک  و پورت طبقه در موقع خالی یا لود شدن اتاقک.  ریل های راهنما در نصب اسانسور در اصفهان اجزای صلیبی که برای فرمان به اتاقک و وزنه تعادل تعبیه می شوند. زنجیره ایمنی برقی : تمامی لوازم ایمنی برقی که به یکدیگر بطور سری متصلند.

کلام اخر | نصب اسانسور در اصفهان

نصب اسانسور در اصفهان در پایان نگاهی خواهیم داشت به تعرفه نمونه قیمتی که به عنوان مثال ارائه گردیده است delsatec

تعداد توقف :5
تعداد نفرات :8
بـر آورد قيمت اجناس مرحله درب و ريل
 رديف           نــام كــالا   مقدار   واحد     فـــي   جـمـع قـيـمـت
1ريل تي9وتي5:7جفت2,150,00015,050,000
2براكت  ريل كابين25عدد24,000600,000
3براكت  ريل وزنه:25عدد22,000550,000
4لقمه تي 950عدد5,000250,000
5لقمه تي 550عدد4,000200,000
6پيچ ومهره 856عدد4,000224,000
7پيچ ومهره 1050عدد5,000250,000
8پيچ ومهره 12106عدد6,000636,000
9درب طبقه5عدد3,300,00016,500,000
جمع قيمت كل34,260,000
بـر آورد قيمت اجناس مرحله دوم مكـانـيـكـال | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان
 رديف           نــام كــالا   مقدار   واحد     فـــي   جـمـع قـيـمـت
1موتورگيربكس1دستگاه225,000,000225,000,000
2كابين لوكس1دستگاه40,000,00040,000,000
4لاستيك زير شاسي4عدد15,00060,000
5گاورنر1عدد2,500,0002,500,000
6سيم بكسل نمره 10160متر30,0004,800,000
7سيم بكسل نمره 645متر5,000225,000
8فلكه هرزگرد3عدد4,000,00012,000,000
9قلاب سربكسل10عدد110,0001,100,000
10پيچ ومهره 164عدد25,000100,000
11كلمس نمره1216عدد4,50072,000
12كلمس نمره66عدد3,50021,000
13پاراشوت0دستگاه1,800,0000
14وزنه چدني800كيلو2,2001,760,000
جـمـع كـل287,638,000
نصب آسانسور اصفهان | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان

شکل 2 بهترین شرکت اسانسوری

ادامه جدول هزینه ها

نصب اسانسور در اصفهان

بـر آورد قيمت اجناس مرحله بـرقي و راه انـدازي
 رديف           نــام كــالا   مقدار   واحد     فـــي   جـمـع قـيـمـت
1تابلو ميكروپرسسوري0    دسـتـگـاه10,000,0000
13درب اتوماتيك كابين1دستگاه9,000,0009,000,000
2تابلو  سه فاز0دسـتـگـاه750,0000
3چراغ تونلي0  عـدد65,0000
4تراول كابل 12 رشته27.5 مـتـر100,0002,750,000
9قفل جان ليفت0 عـدد350,0000
10ديكتاتور 0عـدد150,0000
11فنر درب0 عـدد60,0000
16شستي طبقات 5  عـدد400,0002,000,000
17شستي داخل كابين1  عـدد3,500,0003,500,000
18فنر زير كابين و وزنه2  عـدد250,000500,000
19شالتر NF1  عـدد350,000350,000
22پيچ و مهره M120  عـدد11,5000
24مگنت سنسور0  دست250,0000
25روغن دان2  عـدد20,00040,000
26سيم نمره 6 افشان50  مـتـر15,000750,000
27سيم نمره 0/75 افشان5  حلقه220,0001,100,000
28نوار چسـب5  حلقه10,00050,000
29آژير1  عـدد00
32كانال 3/521.5  مـتـر14,000301,000
34كليد ته چاه1  عـدد60,00060,000
35ميكروسوئيچ1  عـدد40,00040,000
36بست تراول كابل4  عـدد15,00060,000
جـمـع كـل20,501,000
بـرآورد قـيـمـت كـل | بهترین شرکت آسانسور در اصفهان
1قـيـمـت اجـنـاس مـرحــلـه درب و ريـل34,260,000
2قـيـمـت اجـنـاس مـرحــلـه دوم مـكـانـيـكـال287,638,000
3قـيـمـت اجـنـاس مـرحــلـه بـرقـي و راه انـدازي20,501,000
4هزینه حمل10,271,970
5دسـتمـزد نـصـب و راه انـدازي34,239,900
جــمـع كــل (ريـال)386,910,870
تاریخ:حداقل522,329,675
حداکثر619,057,392

سئوالات آخر متن

کدام کلید مینیاتوری در تابلوی کنترل مربوط به تغذیه برد و موتور می باشد؟

Fs25

۲٫کدام نوع فیوز مربوط به حفاظت ترانس ۳۴ولت و EPSمی باشد؟

Fs27

کدام نوع فیوز مربوط به تغذیه برد EPSمی باشد؟

Fs24

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

بهترین شرکت آسانسور در اصفهانبهترین شرکت اسانسور در اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب اسانسور اصفهاننصب اسانسور در اصفهاننصب اسانسور دراصفهان

delsateccoاسانسور اصفهانبهترین شرکت آسانسور در اصفهانبهترین شرکت نصب اسانسوردلساتکقیمت نصب آسانسورنصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهاننصب اسانسور در اصفهانهزینه نصب آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *