کتاب استاندارد اسانسورهای برقی دلساتک

لطفأ جهت دانلود کتاب به پایین تر مراجعه فرمایید.

 

 

کتاب استاندارد اسانسورهای برقی دانلود کتاب استاندارد اسانسور

آشنایی با سازمان ملی استاندرد ایران

کتاب استاندارد اسانسورهای برقی

مقررات ایمنی ساختار و نصب اسانسور های برقی

اصطلاحات و تعاریف آمده شده در کتاب استاندارد اسانسورهای برقی

بررسی اجمالی اصطلاحات

بررسی ها و آزمون ها، دفتر ثبت نتایج و سرویس و نگهداری

دانلود کتاب استاندارد اسانسور

شکل 1 دلساتک delsatecco

شکل 2 مقررات ایمنی نصب آسانسور

شکل 3 دانلود کتاب استاندارد اسانسور

شکل 4 کتاب استاندارد اسانسورهای برقی

 

آشنایی با سازمان ملی استاندرد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است. که وظیفه تعيين،

تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد. نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ 29/ 06 /1390 به سازمان

ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/ ۲۵۸۳۸ مورخ ۹۰/ ۷ / ۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان. صاحب

نظران مراکز و مؤسسات علمی پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام میشود. و

کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و تفع.

شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادر کنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمانهای دولتی و غیردولتی حاصل می شود. و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. این پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقمند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند. در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، بد عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند. که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد. به تصویب رسیده باشد. در شکل 1 دلساتک delsatecco شرکت نصب اسانسور مشاهده می شود.

 

کتاب استاندارد اسانسورهای برقی

پیش گفتار استاندارد “مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور  قسمت ۱ آسانسورهای برقی” نخستین

بار در سال ۱۳۸۱ تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی

استاندارد ایران برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت. و توسط سازمان ملی استاندارد ایران در یک

هزار و شصت و چهارمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مورخ ۱۳۹۳/ ۹ / ۲۳ تصویب شد.

دانلود کتاب استاندارد اسانسور در همین صفحه

 

 

دلساتک delsatecco

شکل 2 مقررات ایمنی نصب آسانسور

اصطلاحات و تعاریف آمده شده در کتاب استاندارد اسانسورهای برقی

آسانسور باری مسافری، آسانسور با سیستم محرکه کششی اصطکاکی، آسانسور با رانش مثبت، اتاق فلکه، استفاده کننده، بار نامی، ترمز ایمنی پاراشوت.

ترمز ایمنی تدریجی، ترمز ایمنی لحظه ای، چاه، چاهک، حداقل بار گسیختگی طناب فولادی، حرکت ناخواسته کابین،

دقت توقف. دقت هم سطح سازی، ریل های راهنما، زنجیره‌ی ایمنی برقی، زمان عکس العمل سیستم، سرعت نامی، سطح یکپارچگی ایمنی. سیستم الکترونیکی قابل برنامه ریزی در کاربردهای مرتبط با ایمنی آسانسورها

سیستم کنترل حرکت رانش، سیستم محرکه آسانسور، سینی زیر در، شیشه چند لایه، ضربه گیر، طناب ایمنی، فضای بالاسری، فضای ماشین آلات، قاب یا یوک، کابل متحرک. کابین یا اتاقک، کنترل کننده اضافه سرعت، کنترل کننده اضافه سرعت گاورنر، ماشین آلات، مساخت مفید کابین، مسافر، منطقه بازشو قفل.موتور خانه، وزنه تعادلی کششی،  وزنه تعادل، هم سطح سازی. تمام قواعد و استانداردها در کمپانی دلساتک رعایت می شود. در شکل 3 کتاب استاندارد اسانسورهای برقی را مشاهده می فرمایید.

چاه آسانسور

شرایط عمومی به این صورت هست که وزنه تعادل و کابین باید در یک چاه قرار بگیرد. محدوده چاه با استفاده از دیواره ها، سقف، کف و فضای کافی از محیط پیرامون خود جدا شده باشد. در جاهایی که امکان گسترش آتش وجود دارد دیواره ها باید بدون روزنه و سقف کاملا بسته باشد. چاه باید به صورت مرتب تهویه شود. مقاومت کف چاهک، دیواره ها و سقف از دیگر موارد آورده شده در این استاندارد است. delsatecco

فضاهای ماشین آلات و فلکه ها

در مورد فضای مناسب کلیاتی از قبیل امکانات دسترسی و افراد مجاز آورده شده است. راه های دسترسی به هر در و دریچه ها و چگونگی ایمنی آن ها موارد قابل مطالعه این کتاب هستند. روش نگهداری ماشین آلات داخل موتور خانه، تهویه آن، پایداری مکانیکی، ابعادی که موتور خانه باید در آن قرار بگیرد.

 

بررسی اجمالی اصطلاحات

درهای طبقه ها

نواحی بازچاه که دسترسی به کابین آسانسور را فراهم می کنندباید مجهز به درهای بدون روزنه باشند. موارد دیگر مثل مقاومت مکانیکی درها، عملکرد هنگام آتش سوزی، مقومت مکانیکی، ارتفاع و عرض درها، هدایت کننده درها ونحوه آویز درهای کشویی عمودی آورده شده است.

 

دانلود کتاب استاندارد اسانسور دلساتک

شکل 4 کتاب استاندارد اسانسورهای برقی

فواصل بین کابین و دیوار

فواصل به کار رفته در این کتاب استاندارد اسانسورهای برقی نه تنها باید در هنگام انجام آزمون های قبل از بهره برداری بلکه در تمام عمر آسانسور نیز باید برقرار بمانند.

سیستم محرکه‌ی آسانسور

هر آسانسور باید دارای حداقل یک سیستم محرکه مخصوص به خود باشد. سیستم ترمز، عملکرد اضطراری، وسایل ایمنی، محدود کننده زمان کارکرد موتور از دیگر موادر آورده شده این استاندارد در مورد سیستم محرکه می باشد.

لوازو و تأسیسات برقی

الزامات این استاندارد در دو مورد اجزا تشکیل دهنده کلید اصلی مدار قدرت و مدارهای وابسته، کلید مدار روشنایی کابین و مدارهای وابسته می باشد. همچنین مقررات استاندارد ملی مربوط به مدارهای تغذیه برق باید تا ترمینال ورودی کلیدها اعمال گردد. این مقررات همچنین باید برای تمام مدارهای روشنایی و پریزهای موتورخانه، اتاق فلکه، چاه آسانسور و چاهک نیز اعمال گردد. Delsatecco

کتاب استاندارد اسانسورهای برقی دلساتک

شکل 1 دلساتک delsatecco

اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات

صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه : ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع،

علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد. و هر پیشنهادی

که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها اراند شود، هنگام تجدیدنظر آتی در کمیسیون فنی

مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد. این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 1-6303 سال 81 می شود.

در متن این استاندارد به مقرراتی ارجاع داده شده که جزئی از این استاندارد محسوب میشوند. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و یا تجدیدنظر، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک موردنظر نیست. با این وجود بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای مدارک را مورد بررسی قرار دهند.

 

مقررات ایمنی ساختار و نصب اسانسور های برقی

البته ممکن است الزامات دیگری در مورد ساخت ساختمانها وجود داشته باشد که نباید نادیده گرفته شود. این استاندارد تا حد امکان فقط به بیان الزامات مواد و تجهیزاتی که برای تأمین کارکرد ایمن آسانسور لازم است، می پردازد. این استاندارد تبیین کننده قوانین ایمنی برای ساخت و نصب آسانسورهای برقی جدید و دائمی با رانشش کششی-اصطکاکی است. در شکل 2 مقررات ایمنی نصب آسانسور وجود دارد.

شرکت ما با رعایت تمام استاندارد ها پیشرو در ارائه خدمات می باشد. علاوه بر این ها الزامات تکمیلی دیگر برای موارد خاص از قبیل محیط هایی با خطر انفجار، شرایط اقلیمی ویژه، مناطق زلزله‌خیز، حمل کالاهای خطرناک در نظر گرفته شده است. در متن این استاندارد به مقرراتی ارجاع داده شده که جزئی از این استاندارد محسوب می شوند. شما با می توانید به طور کامل تمام این موارد را مطالعه بفرمایید.

 

دلساتک delsatecco

شکل 3 دانلود کتاب استاندارد اسانسور

کابین

شما می توانید با دانلود کتاب استاندارد اسانسور در این کتاب مطالبی در مورد ارتفاع کابین و مساحت مفید کابین و مقدار محاسبه بار نامی کابین را مطالعه فرمایید. همچنین الزامات در مورد آسانسورهای باری و محاسبه تعداد مسافران نسبت به مساحت و بار نامی و دیگر موارد مهم در مورد کابین ها آورده شده است.

ریل های راهنما، ضربه گیرها و کلیدهای حد نهایی

ریل های راهنما، اتصالات و متعلقات آنها باید درمقابل بارها و ونیروهایی که به آن ها وارد می آید. به اندازه ی کافی مقاوم باشند تا از کار کردن ایمن آسانسور اطمینان حاصل شود. محاسبه خیز ها و تنش های مجاز، هدایت کابین و وزنه تعادلی، ضربه گیرهای کابین و وزنه تعادلی. میزان فشردگی ضربه گیر ها و مشخصات کامل تری از ضربه گیر ها. درشکل 4 دانلود کتاب استاندارد اسانسور میسر می باشد.

 

بررسی ها و آزمون ها، دفتر ثبت نتایج و سرویس و نگهداری

این استاندارد به تکرار همه ی قوانین فنی عمومی درموارد برقی، مکانیکی و یا ساختمانی و همچنیk

محافظت دربرابر آتش نمی پردازد. اما به دلیل ویژگیها و نوع بهره برداری خاص ازآسانسور ضروری به نظر میرسد.

ساختمان در قسمتی که دارای آسانسور است دارای شرایط دقیق تر و سخت گیرانه تری باشد.

این استاندارد تنها به بیان الزامات ایمنی ضروری برای آسانسور نمی پردازد، بلکه علاوه برآن حداقل قواعد نصب آسانسور درسازه و یا ساختمان ها را نیز مطرح می نماید.

کتاب استاندارد اسانسورهای برقی به طور کامل توضیحات در مورد بررسی و آزمون های نصب آسانسور را آورده است. توصیه می گردد هنگام درخواست مجوز اولیه برای آسانسور، دفترچه ای مشتمل بر اطلاعات لازم برای بررسی درست بودن طراحی آسانسور و و انتخاب و نصب صحیح قطعات و انطباق آن ها با این استاندارد ارائه و مورد تأیید قرار گیرد. از دیگر مواردی که برای بررسی نیاز هست شناسنامه آسانسور می باشد. مورد دیگری که بسیار بررسی شده در این استاندارد شیوه بازرسی های دوره ای جهت بهره برداری مناسب می باشد. کمپانی دلساتک تمام آزمون ها را به طور کامل انجام می دهد. تصویری از گواهی های آزمون نوعی درخواست، طبق فهرست زیر ارائه شود:

 • وسایل قفل کننده، قفل درهای آسانسور
 • درهای طبقات
 • ترمز ایمنی
 • کنترل کننده اضافه سرعت گاورنر
 • وسایل حفاظت از اضافه سرعت کابین به سمت بالا
 • ضربه گیرهای نوع مستهلک کننده انرژی، ضربه گیرهای نوع ذخیره ساز انرژی
 • مدارهای ایمنی دارای اجزاء الکترونیکی
 • حفاظت در برابر حرکت ناخواسته کابین با در باز
  دانلود کتاب استاندارد اسانسور دلساتک

   

   

  دانلود کتاب استاندارد اسانسور

  هشدارها، نشانه گذاری ها و دستورالعمل ها

  تمام برچسب ها، پلاک ها، هشدارها و دستورالعمل ها باید دائمی و خوانا بوده و قابل فهم باشند. همچنین باید از مواد بادوام ساخته شوند و قابل پاره شدن نباشند، در محل رؤیت قرار گیرند و به زبان فارسی باشند. در این بند مواردی که باید برچسب هشدار داشته باشند ذکر شده است. از جمه کابین ذکر بار نامی و تعداد نفرات، نشانگر طبقات، بر روی ماشین آلات و فلکه ها هشدا اخطار. بر چسب ورود افراد غیر مجاز ممنوع و موارد مهم دیگری که می توانید با دانلود کتاب استاندارد اسانسور آن ها را مطالعه فرمایید.

  [تعداد: 0    میانگین: 0/5]

  سرویس و خدمات آسانسور در اصفهانسرویس و خدمات آسانسور در اصفهان

  استاندارد اسانسورخدمات آسانسور اصفهانخدمات آسانسور در اصفهاندانلود کتاب استاندارد اسانسورسرویس آسانسور در اصفهانکتاب اسانسورهای برقینصب آسانسور اصفهاننصب آسانسور در اصفهان

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *