استاندارد اسانسور

کتاب استاندارد اسانسورهای برقی دلساتک

کتاب استاندارد اسانسورهای برقی | دانلود کتاب استاندارد اسانسور

نصب آسانسور در اصفهان مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای برقی نخستین بار در سال ۱۳۸۱ تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت. و توسط سازمان ملی استاندارد ایران در یک هزار و شصت و چهارمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مورخ ۱۳۹۳/ ۹ / ۲۳ تصویب شد. ... ادامه مطلب